CAARS komplet
CAARS komplet
  • CAARS komplet
  • CAARS komplet
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Læger
  • Cand.pæd.pæd.psyk.
CAARS

Conners´ Adult ADHD Rating Scales

af C. Keith Conners, D. Erhardt, E. P. Sparrow

Papir og blyant
Papir og blyant
CAARS komplet
Varenummer: 0427-00
1.320,00 kr
Bogmærke
CAARS vejledning
Varenummer: 0427-01
710,00 kr
Bogmærke
CAARS selvrapportering, lang udgave, spørgeskema og profilark (10 Stk.)
Varenummer: 0427-07
210,00 kr
Bogmærke
CAARS informant, lang udgave spørgeskema og profilark (10 Stk.)
Varenummer: 0427-08
210,00 kr
Bogmærke
CAARS selvrapportering, screening, spørgeskema og profilark (10 Stk.)
Varenummer: 0427-17
130,00 kr
Bogmærke
CAARS informant, screening, spørgeskema og profilark (10 Stk.)
Varenummer: 0427-18
130,00 kr
Bogmærke
CAARS komplet
CAARS komplet
  • CAARS komplet
  • CAARS komplet

Formål

Vurdering af ADHD

Administration

Individuel

Beskrivelse

Conners´ Adult ADHD Rating Scales (CAARS) repræsenterer en vigtig udvikling inden for undersøgelse af ADHD hos voksne. Skalaerne og delskalaerne i CAARS afspejler strukturen i de andre Conners-produkter.

Redskabet kan anvendes af en række forskellige professionelle i sundhedssektoren som psykologer og psykiatere og i mange forskellige situationer som ambulante klinikker, privat praksis og offentlige tilbud. Med CAARS mødes behovet for et validt og reliabelt mål for ADHD-symptomer hos voksne. CAARS er ideel, når man vil screene voksne for ADHD, følge ADHD-symptomer hos voksne under behandling og indhente strukturerede oplysninger om ADHD hos voksne.

Skalaerne er:

A. Uopmærksomhed/Hukommelsesproblemer

B. Hyperaktivitet/Rastløshed

C. Impulsivitet/Emotionel labilitet

D. Vanskeligheder med selvopfattelse

E. DSM-IV uopmærksomhedssymptomer

F. DSM-IV hyperaktivitets-impulsivitetssymptomer

G. DSM-IV samlede ADHD symptomer

H. ADHD Indeks

CAARS er baseret på en stor normativ database på 2.000 normale voksne i USA. Dette gør det til et af de bedst normerede instrumenter til undersøgelse af ADHD-symptomer hos voksne.

CAARS indeholder både en screeningsudgave og en lang udgave. Den lange udgave tager omkring 30 minutter at udfylde, og screeningsudgaven tager omkring 10 minutter og bruges, når man skal foretage gentagen testning, opfølgning eller forskning. Scoringen er hurtig og nem og tager omkring 10 minutter.

I vejledningen findes alders- og kønsbaserede normer, som man kan bruge som sammenligningsgrundlag ved undersøgelse af personer fra 18 år og opefter. CAARS rummer skemaer til både selvrapportering og informantvurderinger og kan derfor anvendes til voksne både i hjemmet, på arbejde og i samvær med andre.

Andre produkter i Conners-serien: Conners 3, CBRS und CPT

Administrationstid

10 eller 30 min.

Copyright år

2013

Ref-ID:40737 P-ID:40736

Artikel Hinzugefügt

Conners 3

Dansk udgave af den velrenommerede test af C. Keith Conners

Conners 3 betragtes i dag som det mest præcise materiale til evaluering af børn og unge (6-18 år), der kan have ADHD og relaterede forstyrrelser (ODD og CD).Conners 3 har også skalaer, beregnet til at vurdere kognitive, adfærdsmæssige, sociale og emotionelle problemer, der ofte ses hos børn og unge.…

Fås som:
Vis