Token Test

  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Læger
  • Cand.pæd.pæd.psyk.
  • Sygeplejersker
  • Sundhedsplejersker
  • Ergoterapeuter
  • Fysioterapeuter
  • Logopæder
  • Speciallærere
Token Test

Vurdering af afatiske sprogforstyrrelser

af Otfried Spreen, Arthur L. Benton

Papir og blyant
Papir og blyant
Token Test
Varenummer: 0139-00
750,00 kr
Bogmærke
Token Test

Formål

Vurdering af afatiske sprogforstyrrelser

Administration

Manuel

Beskrivelse

Token test identificerer og giver en omfattende vurdering af graden af sprogforståelse hos børn og voksne med afatiske sprogforstyrrelser. Testen undersøger, hvorvidt testpersonen er i stand til at forstå og reagere på verbale instruktioner.

Testpersonen får 20 brikker varierende i størrelse, farve og form præsenteret foran sig og bliver bedt om at udføre forskellige handlinger. Testpersonen kan eksempelvis blive bedt om at pege på en gul firkant eller tage en blå cirkel op og røre den røde firkant med denne.  Kompleksiteten af opgaverne øges løbende, og det er derfor muligt ikke blot at identificere selve tilstedeværelsen af sprogforstyrrelsen, men også at få et indblik i sværhedsgraden af denne.

Testen kan med fordel anvendes af personer, der arbejder inden for sprog og sprogforstyrrelsesområdet såsom psykologer, læger, logopæder og lignende faggrupper. Testen er et nemt værktøj for faggrupper, der ønsker en screening og omfattende vurdering af personer med afatiske sprogforstyrrelser. Testen gør det ydermere muligt at differentiere sprogforståelsen hos personer med svære ekspressive sprogforstyrrelser.Testen administreres individuelt og tager ca. 10-30 minutter.

Testen har vist sig at være et yderst effektivt værktøj til at vurdere sprogforståelse og afatiske sprogforstyrrelser hos personer i alle aldre. Det eneste, der foreligger på dansk, er instruktionen til en kort og en lang version med henholdsvis 16 og 39 opgaver. Testmaterialet indeholder canadiske normer.

Administrationstid

Varierer (10-30 min.)

Copyright år

1969

Ref-ID: 40554 P-ID: 40553

Artikel Hinzugefügt