SPV vejledning
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Læger
  • Plus Certificerede
SPV

Survey of Personal Values

Erhvervsrettet afdækning af personlige værdier

af Leonard V. Gordon

Digital
Papir og blyant
Digital
SPV Internettest 1 stk.
Varenummer: 0321-310
64,00 kr
Bogmærke
Papir og blyant
SPV vejledning
Varenummer: 0321-01
190,00 kr
Bogmærke
SPV vejledning

Formål

Vurdering af personlige værdier

Administration

Gruppe

Beskrivelse

SPV er en test til afdækning af personlige værdier i erhvervsrelaterede sammenhænge. Med personlige værdier menes, hvilke motiver og mål testpersonen har, når vedkommende påtager sig og udfører arbejdsopgaver; hvad der anses for at være væsentligt eller mindre væsentligt i erhvervsmæssige sammenhænge. Det personlige sæt af værdier anses for at være af afgørende betydning for, hvilke arbejdsopgaver en person kan varetage, og på hvilken måde personen vil varetage dem. Den enkeltes tilfredshed og effektivitet i en given jobsammenhæng vil være bestemt af, hvorvidt vedkommendes værdier kan komme til udtryk heri. Det er derfor vigtigt at tilstræbe et match mellem jobfunktion og den person, der skal udfylde funktionens værdier.

SPV er en spørgeskematest bestående af 30 spørgsmål i forced-choice-format. Spørgsmålene gøres op på følgende skalaer: målrettethed, beslutsomhed, præstation, ordentlighed, variation og praktisk indstilling. Testen er hurtig og nem at administrere via Hogrefes Testportal. De danske normer udgøres af over 570 ledere og funktionærer, flere af dem testet i rekrutteringsøjemed. SPV er en del af Leonard Gordons erhvervsrettede testbatteri, der tillige omfatter GPP-I – Gordon Personal Profile-Inventory og SIV – Survey of Interpersonal Values.

Administrationstid

15 minutter

Copyright år

2002

Ref-ID:40472   P-ID:40471

Artikel Hinzugefügt