MSCEIT vejledning, dansk
MSCEIT vejledning, dansk
MSCEIT vejledning, dansk
MSCEIT vejledning, dansk
 • MSCEIT vejledning, dansk
 • MSCEIT vejledning, dansk
 • MSCEIT vejledning, dansk
 • MSCEIT vejledning, dansk
 • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
 • Læger
 • Plus Certificerede
MSCEIT

Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test

Emotionel intelligens styrker sociale færdigheder

af John D. Mayer, Peter Salovey, David R. Caruso

Papir og blyant
Bog
Digital
Papir og blyant
MSCEIT vejledning, dansk
Varenummer: 0375-01
570,00 kr
Bogmærke
MSCEIT manual, amerikansk
Varenummer: 0375-02
550,00 kr
Bogmærke
MSCEIT registreringsskema (10 Stk.)
Varenummer: 0375-07
120,00 kr
Bogmærke
MSCEIT Opgavehæfte
Varenummer: 0375-61
55,00 kr
Bogmærke
Bog
The emotionally Intelligent Manager: How to Develop ansd Use the four Key Emotional Skills of Leadership
The emotionally Intelligent Manager: How to Develop ansd Use the four Key Emotional Skills of Leadership
Varenummer: 0375-81
210,00 kr
Bogmærke
Digital
MSCEIT Erhvervsrapport
Varenummer: 0375-310
565,00 kr
Bogmærke
MSCEIT klinisk rapport
Varenummer: 0375-320
115,00 kr
Bogmærke
MSCEIT vejledning, dansk
MSCEIT vejledning, dansk
MSCEIT vejledning, dansk
MSCEIT vejledning, dansk
 • MSCEIT vejledning, dansk
 • MSCEIT vejledning, dansk
 • MSCEIT vejledning, dansk
 • MSCEIT vejledning, dansk

Formål

Objektiv måling af emotionel intelligens

Administration

Individuel/gruppe

Beskrivelse

Følelsesmæssig intelligens (Emotionel Intelligens – EIQ) er essentiel for, at ledere, specialister og andre nøglemedarbejdere kan navigere i en verden af forskellige personligheder og opgaver.

Mayer-Salovey-Caruso Emotionel Intelligence Test (MSCEIT) er en færdighedsbaseret test, hvilket vil sige, at den måler, hvor godt testpersoner løser opgaver og emotionelle problemer, i stedet for blot at spørge til, hvordan de subjektivt vurderer deres emotionelle færdigheder og kompetencer. MSCEIT er udviklet på baggrund af flere års forskning og viden om emotionel intelligens. Testen er empirisk underbygget og måler den toneangivende fire facet-model for emotionel intelligens.

Testens opbygning

MSCEIT består af 141 opgaver, der objektivt måler emotionel intelligens og giver indsigt i, hvordan man løser problemer med og om emotioner.

MSCEIT har fire analyseniveauer:

 • Det overordnede niveau – Total EIQ er det højeste abstraktionsniveau for emotionel intelligens.
 • Domæneniveauet er en underopdeling og differentiering af den Totale EIQ i form af en henholdsvis Erfaret emotionel intelligens og Strategisk emotionel intelligens.
 • Facetniveauet i MSCEIT er en afspejling af den toneangivende fire facet-model for strukturen for emotionel intelligens. Dette analyseniveau kombinerer høj præcision med høj detaljeringsgrad. De fire facetter består af: Opfattelse af emotioner, Anvendelse af emotioner, Forståelse af emotioner samt Håndtering af emotioner.
 • Delprøveniveauet i MSCEIT er det laveste abstraktionsniveau og viser mangfoldigheden i emotionel intelligens.

Administration og scoring

Den danske udgave af MSCEIT med danske normer administreres og scores i Hogrefe Psykologisk Forlags Testportal. Der er mulighed for at købe to forskellige rapporter, en Klinisk rapport på fire sider, der er til psykologer og udelukkende indeholder scoren samt en Erhvervsrapport på 28 sider, som er en omfattende scorings- og tolkningsrapport designet som et anvendeligt feedbackværktøj til testpersonen og egner sig til udlevering. Der er desuden mulighed for at administrere testen på engelsk med engelske normer eller anvende den klassiske papir-blyant-test.

MSCEIT kræver certificering, hvis man ikke er uddannet psykolog. Kontakt forlaget for information.

Administrationstid

Ca. 35 minutter

Copyright år

2011

Ref-ID:40598 P-ID:18778

Artikel Hinzugefügt