PSI komplet
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Læger
  • Cand.pæd.pæd.psyk.
  • Sygeplejersker
  • Sundhedsplejersker
  • Socialrådgivere
  • Specialpædagoger
  • Speciallærere
PSI

Parenting Stress Index

Stressfaktorer i familien

af Richard A. Abidin

Papir og blyant
Papir og blyant
PSI komplet
Varenummer: 0377-00
920,00 kr
Bogmærke
PSI manual, amerikansk
Varenummer: 0377-01
640,00 kr
Bogmærke
PSI spørgeskema, svar- og opgørelsesark (10 af hver)
Varenummer: 0377-07
330,00 kr
Bogmærke
PSI komplet

Formål

Identificering af problemområder i familier

Administration

Individuel

Beskrivelse

Parenting Stress Index er udviklet til at identificere stressfyldte områder i familier på et tidligt tidspunkt og er derfor velegnet til brug for professionelle, som arbejder med udsatte børn og deres familier. Den kan også bruges forebyggende i familier, som ved første øjekast er velfungerende.

Testen består af 120 udsagn, som besvares af forælderen. Forælderen skal for hvert udsagn tage stilling til, hvor enig han/hun er med indholdet i udsagnet. Udsagnene handler både om, hvordan barnet opfører sig, hvordan forældrene reagerer, samt om hvordan familien fungerer som helhed. PSI’en er derfor velegnet til at lokalisere potentielle problemområder.

Børnedomænet er opdelt i seks subskalaer, nemlig Distraktion/hyperaktivitet, Tilpasningsevne, Belønning af forælder, Krævende, Sindsstemning/ humør samt Accept.

Alle udsagnene i børnedomænet handler om, hvordan forælderen opfatter barnet og dets opførsel. I denne forbindelse skal man være opmærksom på, at forældrenes opfattelse af barnet ikke nødvendigvis stemmer 100 % overens med virkeligheden. Derfor bør der suppleres med en diagnostisk undersøgelse af barnet kombineret med en forventningsafstemning om forælderrollen for at se, hvor det primære fokus bør ligge.

Forælderdomænet er opdelt i syv subskaler, nemlig Kompetence, Isolation, Tilknytning, Helbred, Begrænset af forælderrolle, Depression samt Ægtefælle.

I forældredomænet handler alle udsagnene om forælderen selv og hans/hendes forhold til barnet. Det kan fx være, at forælderen føler, at der ingen positiv respons er fra barnet, at barnet har begrænset ham/hende som individ eller at han/hun ikke slår til som forælder. I alle tilfælde er PSI et godt sted at starte, hvis man vil undersøge, hvilke områder der bør fokuseres på i en evt. intervention.

PSI scores manuelt ved afmærkning af det valgte svar på det tilhørende svarark.

Spørgeskemaet, profilark og svarark er udformet i et praktisk alt-i-et format.

Manualen er på engelsk. Testen scores i forhold til amerikanske normer, som er baseret på svar fra 2633 mødre til børn i alderen 1 måned til 12 år og 200 fædre til børn i alderen 6 måneder til 6 år.

En komplet indeholder: 1 manual og 10 spørgeskema og 10 svar- og opgørelsesark.

Administrationstid

20-30 minutter

Copyright år

2010

Ref-ID:40656 P-ID:40655

Artikel Hinzugefügt