STROOP Color & Word Test komplet, for Adults, amerikansk

  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Læger
  • Cand.pæd.pæd.psyk.
  • Sygeplejersker
  • Sundhedsplejersker
  • Ergoterapeuter
  • Fysioterapeuter
  • Logopæder
  • Speciallærere
Stroop Color and Word Test

Test til diagnostisk vurdering af kognitiv fleksibilitet og evnen til at håndtere komplekse kognitive stimuli

af C. Golden

Papir og blyant
Papir og blyant
STROOP Color & Word Test komplet, for Adults, amerikansk
Varenummer: 0136-00
1.260,00 kr
Bogmærke
STROOP Color & Word Test komplet, for Children, amerikansk
Varenummer: 0136-05
1.260,00 kr
Bogmærke
STROOP Color and Word Test Booklet Adult (25 stk)
Varenummer: 0136-07
650,00 kr
Bogmærke
STROOP Color and Word Test Booklet Children (25 stk)
Varenummer: 0136-08
650,00 kr
Bogmærke
STROOP Color & Word Test komplet, for Adults, amerikansk

Formål

Vurdering af kognitiv fleksibilitet og håndtering af komplekse stimuli

Administration

Manuel

Beskrivelse

Stroop-testen måler kognitive processer og frembyder værdifuld diagnostisk neurologisk, kognitiv og psykopatologisk information. Prøven bygger på den antagelse, at mennesker kan læse ord hurtigere, end de kan identificere farvenavne.

Testen går således ud på først at nævne ord, som er placeret på et farvet kort og dernæst at angive farven på kortet uden at lade sig forstyrre af det ord, der står på kortet (dvs. for et rødt kort med ordet ?blå er det korrekte svar under første instruktion ?blå og i anden instruktion ?rød). Testen kræver således kognitiv fleksibilitet. De kognitive funktioner, der måles i prøven, siger noget om respondentens evne til at håndtere kognitiv stress og komplekse kognitive stimuli.

Stroop-testen er ikke bearbejdet til dansk.

Bemærk, at der findes én version til unge (over 15 år) og voksne og én version til børn i alderen 5-14 år.

Administrationstid

Ca. 5 minutter

Copyright år

1990

Ref-ID:40539 P-ID:40538

Artikel Hinzugefügt