CNT komplet
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Læger
  • Cand.pæd.pæd.psyk.
  • Sygeplejersker
  • Sundhedsplejersker
  • Ergoterapeuter
  • Fysioterapeuter
  • Logopæder
  • Speciallærere
CNT

Contingency Naming Test

Vurdering af eksekutive funktioner og kognitiv fleksibilitet hos børn og unge

af P. Anderson, V. Anderson, E. Northam, H. G. Taylor

Papir og blyant
Papir og blyant
CNT komplet
Varenummer: 0389-00
450,00 kr
Bogmærke
CNT vejledning
Varenummer: 0389-01
250,00 kr
Bogmærke
CNT registreringsark (10 Stk.)
Varenummer: 0389-07
100,00 kr
Bogmærke
CNT opgørelsesark (10 Stk.)
Varenummer: 0389-08
60,00 kr
Bogmærke
CNT stimulus kort
Varenummer: 0389-51
65,00 kr
Bogmærke
CNT komplet

Formål

Vurdering af eksekutive funktioner og kognitiv fleksibilitet hos børn og unge

Administration

Individuel

Beskrivelse

Contingency Naming Test (CNT) er en test til vurdering af de aspekter af eksekutive funktioner, der omhandler koncentrationsevne, kognitiv fleksibilitet og arbejdshukommelse. CNT vurderes at være følsom over for den almindelige hjernemæssige modning såvel som for hjerneskader og kan således med fordel anvendes til børn med erhvervet hjerneskade, psykisk udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser eller specifikke kognitive vanskeligheder til identifikation af eksekutive vanskeligheder hos børn mellem 7 og 15 år.

Barnet præsenteres for et stimulusark beståede af en række geometriske figurer med forskellige farver, hvorefter han/hun skal benævne enten figuren eller farven ud fra fire forskellige principper. Principperne er i starten meget simple og tester kun for koncentrationsevne samt form/farvegenkendelse kombineret med sprog-generering. Principperne bliver dog løbende mere komplekse og skifter fra simpel koncentrationsevne til at give et mål for arbejdshukommelse. Eftersom principperne løbende ændrer sig, giver testen ud over gode mål for koncentrationsevne, processeringshastighed for form/farve-genkendelse og arbejdshukommelse også et mål for kognitiv fleksibilitet og omstillingsevne i form af at kunne skifte mellem regler og strategier.

Testen er velegnet i tilfælde, hvor man har brug for en nøjere afdækning af koncentrationsevne, processeringshastighed for form/farve genkendelse, arbejdshukommelse samt kognitive fleksibilitet. Testen kan derfor anvendes i forbindelse med kognitive forstyrrelser af psykisk såvel som fysisk art og giver et godt indblik i, dels om der er tale om kognitive forstyrrelser, dels på hvilket kompleksitetsniveau det er mest prægnant (grundet den stigende sværhedsgrad).

CNT består af en dansk vejledning, et stimulusark, et registreringsark og et opgørelsesark.

CNT er afprøvet på 381 raske australske, canadiske og amerikanske børn, og testens kliniske validitet er ligeledes afprøvet på 111 børn af samme oprindelse med erhvervet hjerneskade samt pilotafprøvet på danske børn, ligeledes med erhvervet hjerneskade. Den vurderes umiddelbart at kunne anvendes over for danske børn uden yderligere tilpasning og med de forhåndenværende normer.

Vejledningen er oversat og bearbejdet til dansk af Käte Vincent From og redigeret af Anne Vibeke Fleischer.

En komplet indeholder: 1 vejledning, 10 reg.ark, 10 opg.ark og 1 stimuluskort.

Administrationstid

15-20 minutter

Copyright år

2005

Ref-ID:40373   P-ID:40372

Artikel Hinzugefügt