MOS II vejledning
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Cand.pæd.pæd.psyk.
  • Sundhedsplejersker
  • Specialpædagoger
  • Speciallærere
  • Lærere
MOS-II

Mig og Skolen II

Spørgeskema til vurdering af elevers opfattelse af deres faglige, sociale og følelsesmæssige kompetencer samt det sociale miljø i klassen

af Rolf Andreasen, Laura Christiansen, Børge Jensen Hein, Ole Kyed

Papir og blyant
Papir og blyant
MOS II vejledning
Varenummer: 0344-01
440,00 kr
Bogmærke
MOS II spørgeskema (10 Stk.)
Varenummer: 0344-07
60,00 kr
Bogmærke
MOS II registreringsark for udsagn
Varenummer: 0344-08
4,00 kr
Bogmærke
MOS II registreringsark for temaer
Varenummer: 0344-09
4,00 kr
Bogmærke
MOS II profilark for udsagn (10 Stk.)
Varenummer: 0344-10
140,00 kr
Bogmærke
MOS II profilark for temaer (10 Stk.)
Varenummer: 0344-11
60,00 kr
Bogmærke
MOS II vejledning

Formål

Undersøgelse af elevers opfattelse af sig selv i skolen samt af klassemiljøet

Administration

Klasse/individuel

Beskrivelse

MOS II er et spørgeskema (en moderniseret udgave af MOS), der består af 38 udsagn om livet i skolen. MOS II viser hvordan eleverne oplever sig selv fagligt, socialt og følelsesmæssigt i skolen samt deres opfattelse af miljøet i klassen. Det kan besvares af en hel klasse ad gangen eller bruges til en enkelt elev. MOS II er først og fremmest et pædagogisk og psykologisk redskab, der kan give lærerne information om såvel den enkelte elev som hele klassen til brug for det daglige arbejde med klassen og den enkelte elevs trivsel. Resultaterne fra MOS II kan danne baggrund for en diskussion om det sociale og indlæringsmæssige miljø i klassen samt anvendes ved evaluering af en evt. mellemliggende intervention.

MOS II kan bruges til elever fra 1. til 4. klasse. Normerne er baseret på 1100 2. klasses elever.

De 38 udsagn kan inddeles i 5 temaer (baseret på faktoranalyse og teori): Faglig Kompetence, Social Kompetence, Generel Motivation, Følelsesmæssig Indstilling samt Klassemiljøet. Ved analysen af resultaterne kan man nøjes med kun at se på resultaterne for de enkelte udsagn, men også supplere dette med en analyse af klassens/elevens svar inden for de fem temaer.

MOS II består ud over selve spørgeskemaet af en vejledning, to registreringsark samt to profilark til grafisk sammenligning af egne resultater med normerne. Vejledningen rummer både teori, tolkningsvejledning samt tabeller og grafer beskrivende normmaterialet.

Administrationstid

Ca. 30 minutter

Copyright år

2008

Ref-ID:40420   P-ID:40419

Artikel Hinzugefügt