Se hvad jeg kan

 • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
 • Læger
 • Cand.pæd.pæd.psyk.
 • Sundhedsplejersker
 • Ergoterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • Logopæder
 • Specialpædagoger
 • Speciallærere
 • Lærere
 • Pædagoger
Se hvad jeg kan

Et materiale til udarbejdelse af individuelle udviklingsplaner for småbørn

af Ida Marie Holm

Bog
Bog
Se hvad jeg kan
Varenummer: 0372-01
420,00 kr
Bogmærke
Se hvad jeg kan

Formål

Afdækning af børns kompetencer

Beskrivelse

Se hvad jeg kan er et specialpædagogisk materiale til beskrivelse, vurdering og udfærdigelse af handleplaner for børn i førskolealderen. Materialet søger at give en samlet vurdering af barnets aktuelle udviklingsniveau, potentialer og muligheder.

Materialet er en struktureret guide gennem fire faser: iagttagelse, beskrivelse, vurdering/evaluering og handlingsplan.

Opbygningen skaber direkte sammenhæng mellem 12 emneområder og lægger dermed op til, at det pædagogiske arbejde bygger på viden om barnet, og fører til handlingsplaner, der indeholder udsagn om konkrete handlinger, der kan evalueres.

Et væsentligt sigte er konkret og præcist at formulere mål, og at de konkrete handlingsmuligheder nedfældes i en handlingsplan. På den måde bliver evalueringerne vurderinger af synlige forandringer.

Copyright år

2004

Ref-ID:54385   P-ID:54384

Artikel Hinzugefügt