CHIPS vejledning
 • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
 • Læger
 • Cand.pæd.pæd.psyk.
 • Sundhedsplejersker
 • Ergoterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • Logopæder
 • Specialpædagoger
 • Speciallærere
 • Lærere
CHIPS

Children’s Problem Solving

Kortlægning af børns kognitive udviklingstrin

af Mogens Hansen, Svend Kreiner, Carsten Rosenberg Hansen

Papir og blyant
Papir og blyant
CHIPS vejledning
Varenummer: 0259-01
130,00 kr
Bogmærke
CHIPS-småbørn vejledning
Varenummer: 0259-02
160,00 kr
Bogmærke
CHIPS-småbørn orienteringssæt, indeholder vejledning samt et eksemplar af øvrige varer
Varenummer: 0259-05
420,00 kr
Bogmærke
CHIPS orienteringssæt, indeholder vejledning samt et eksemplar af øvrige varer
Varenummer: 0259-06
240,00 kr
Bogmærke
CHIPS prøvehæfter (10 Stk.)
Varenummer: 0259-07
110,00 kr
Bogmærke
CHIPS 25 elevskemaer + 2 klasseskemaer
Varenummer: 0259-08
88,00 kr
Bogmærke
CHIPS-småbørn registreringsskema (10 Stk.)
Varenummer: 0259-11
50,00 kr
Bogmærke
CHIPS-småbørn prøvehæfte
Varenummer: 0259-51
120,00 kr
Bogmærke
CHIPS-småbørn lotteribog og brikker
Varenummer: 0259-52
220,00 kr
Bogmærke
CHIPS individuel prøve
Varenummer: 0259-90
120,00 kr
Bogmærke
CHIPS vejledning

Formål

Vurdering af børns kognitive udviklingsniveau

Administration

Klasse/individuel

Beskrivelse

CHIPS er udformet med henblik på at vurdere barnets kognitive udviklingstrin, dvs. hvorledes barnet tænker og løser problemer og opgaver på det givne tidspunkt. Der er ikke tale om en egentlig intelligensprøve, men derimod om et værktøj til planlægning af undervisning. En kortlægning af den enkelte elevs nuværende udviklingstrin er derfor relevant i forbindelse med undervisningsdifferentiering, men også i forbindelse med skolestart eller ved mistanke om udviklingsforstyrrelser.

Opgaverne i CHIPS bygger på den almene, kognitive udviklingsteori. Børn menes at bevæge sig fra situationsbestemt kognition i 2-4-årsalderen, skifte til global kognition i 5-6-årsalderen (dvs. omkring skolestart), over analytisk-syntetisk kognition i 7-9-årsalderen for at opnå helhedskognition ca. i 10-11-årsalderen. Hvordan opgaverne løses giver en god indikation af, hvor præcist i dette udviklingsforløb det enkelte barn befinder sig.

CHIPS-opgaverne findes i to forskellige udgaver:

 1. CHIPS til skolebørn kan anvendes både individuelt og som klasseprøve fra 5-års- til teenagealderen.
 2. CHIPS for småbørn er individuelle prøver med afpasset sværhedsgrad i forhold til ovenstående udviklingsteori.

Et orienteringssæt til skolebørn indeholder: 1 vejledning, 1 prøvehæfte, 1 elevskema og 1 individuel prøve.

Et orienteringssæt til småbørn indeholder: 1 vejledning, 1 registreringsskema, 1 prøvehæfte samt lotteribog og brikker.

Administrationstid

15-20 minutter

Copyright år

1997

Ref-ID:40370   P-ID:40369

Artikel Hinzugefügt