SPM komplet
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Læger
  • Cand.pæd.pæd.psyk.
  • Sygeplejersker
  • Sundhedsplejersker
  • Ergoterapeuter
  • Fysioterapeuter
  • Logopæder
  • Specialpædagoger
  • Speciallærere
SPM

Sensory Processing Measure

Vurdering af sensorisk bearbejdning hos skolebørn

af Heather Kuhaneck Miller, Cheryl Ecker

Papir og blyant
Papir og blyant
SPM komplet
Varenummer: 0532-00
1.170,00 kr
Bogmærke
SPM vejledning
Varenummer: 0532-01
440,00 kr
Bogmærke
SPM manual, incl. Technical Guide, amerikansk
Varenummer: 0532-02
850,00 kr
Bogmærke
SPM spørgeskema til hjemmet (10 Stk.)
Varenummer: 0532-07
240,00 kr
Bogmærke
SPM spørgeskema til klasselæreren (10 Stk.)
Varenummer: 0532-08
240,00 kr
Bogmærke
SPM spørgeskema til skolemiljø cd-rom
Varenummer: 0532-51
250,00 kr
Bogmærke
SPM komplet

Formål

Vurdering af sensorisk bearbejdning hos børn mellem 6-12 år

Administration

Individuel

Beskrivelse

Sensory Processing Measure (SPM) er en normbaseret undersøgelse af sanseintegration/sensorisk bearbejdning, som indhenter information om et barns adfærd, motoriske koordination og aktivitetsdeltagelse i hjemmet, i lokalsamfundet og/eller i skolen.

Separate scores gives for henholdsvis social deltagelse, funktion af fem sensoriske systemer samt motorisk planlægning i hjemmet og i barnets primære klasseværelse på skolen. Yderligere scoring kan opnås for seks forskellige skolemiljøer inklusive billedkunst, musik, idræt, frikvarter og SFO-arealer, kantine og skolebus/taxatransport.

Undersøgerne skal være ergoterapeuter eller andre professionelle, som har faglige kvalifikationer samt erfaring inden for sanseintegration/sensorisk bearbejdning, hvilket kan inkludere fysioterapeuter, psykologer og talehørespecialister.

Klasselærer- og forældreskemaet kan udfyldes på 15-20 minutter, mens øvrige informanter sandsynligvis kan klare det på under fem minutter.

SPM-redskabet giver vigtig information om, hvorvidt sensoriske forhold påvirker eller ikke har betydning for et barns adfærd, hvilket gør SPM til et værdifuldt redskab i overvejelserne omkring, hvilken type indsats der er mest hensigtsmæssig for et barn.

SPM er også anvendelig til evaluering af effekten af den valgte interventionsmetode, når redskabet administreres indlednings- og afslutningsvist.

Anvendelse af SPM fremmer teamsamarbejdet omkring interventionsstrategier, miljøtilpasninger, planlægning af indsats samt udarbejdelse af elevens individuelle udviklings- og læringsplan.

Spørgeskemaet til hjemmet og klasselæreren er standardiseret gennem et demografisk repræsentativt sample med 1051 normalt udviklede amerikanske børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse.

Oversat af Ingelis Arnsbjerg.

En komplet SPM indeholder:

1 vejledning, 10 sp. skemaer til hjemmet. 10 sp. skemaer til klasselæreren samt 1 cd-rom med sp. skemaer til skolemiljø.

Administrationstid

15-20 minutter

Copyright år

2013

Ref-ID:40704   P-ID:40703

Artikel Hinzugefügt