SCQ Komplet
 • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
 • Læger
 • Cand.pæd.pæd.psyk.
 • Sygeplejersker
 • Sundhedsplejersker
 • Socialrådgivere
 • Ergoterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • Logopæder
 • Specialpædagoger
 • Speciallærere
 • Lærere
SCQ

Social Communication Questionnaire

Effektiv og hurtig screening af autisme og autismespektrumforstyrrelser med henblik på tidlig intervention

af Michael Rutter, Anthony Bailey, Catherine Lord

Papir og blyant
Papir og blyant
SCQ Komplet
Varenummer: 0402-00
1.200,00 kr
Bogmærke
SCQ manual, amerikansk
Varenummer: 0402-01
870,00 kr
Bogmærke
SCQ Registreringsark, aktuel vurdering (10 Stk.)
Varenummer: 0402-07
150,00 kr
Bogmærke
SCQ Registreringsark, livstid vurdering (10 Stk.)
Varenummer: 0402-08
150,00 kr
Bogmærke
SCQ Scoringsark (10 Stk.)
Varenummer: 0402-09
150,00 kr
Bogmærke
SCQ Komplet

Formål

Screening af autisme og udviklingsforstyrrelser hos børn og unge mellem 4-18 år

Administration

Individuel

Beskrivelse

SCQ er et kort og præcist screeningsinstrument til evaluering af kommunikationsstil og social funktion hos børn med mistanke om autisme eller autismespektrumsforstyrrelser. SCQ kan gennemføres på 10 minutter af en forælder eller anden omsorgsperson, der kender barnet godt, og er således en hurtig og billig måde for psykologen, børnelægen, læreren eller andre at vurdere, hvorvidt der er behov for yderligere og mere omfattende diagnostiske undersøgelser fx med ADOS-2 og ADI-R. SCQ kan endvidere medvirke som et grundlag for at udarbejde behandlingsplaner og pædagogiske interventioner samt evaluere effekten af disse.

SCQ kan anvendes til at vurdere alle over 4 år, blot den mentale alder er 2 år og derover. SCQ består af to spørgeskemaer, hvoraf det første: Vurdering Livsforløb fokuserer på hele barnets udviklingshistorie, mens det andet spørgeskema: Vurdering Aktuel fokuserer på barnets adfærd i løbet af de seneste tre måneder. Begge spørgeskemaer, der hver består af 40 items, udregnes som en total score, der fortolkes ud fra specifikke afskæringsværdier.

Den danske, forfattergodkendte udgave af SCQ omfatter de to spørgeskemaer samt et scoringsark med angivne afskæringsværdier for både autisme og autismespektrumsforstyrrelser. Materialet bruges sammen med den amerikanske SCQ manual.

En komplet indeholder: 1 manual, 10 af hver reg.ark og 10 scoringsark.

Administrationstid

10 minutter

Copyright år

2006

Ref-ID:40527   P-ID:40526

Artikel Hinzugefügt