VAV komplet
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Cand.pæd.pæd.psyk.
  • Socialrådgivere
  • Specialpædagoger
  • Speciallærere
  • Lærere
  • Ergoterapeuter
  • Logopæder
VAV

Vurdering Af Voksenlæsning

Læseprøver til vurdering af voksnes læsefærdigheder

af Jørgen Chr. Nielsen

Papir og blyant
Papir og blyant
VAV komplet
Varenummer: 0311-00
Ikke på lager
VAV vejledning
Varenummer: 0311-01
Ikke på lager
VAV læsehæfter (10 Stk.)
Varenummer: 0311-11
Ikke på lager
VAV noteringsark (10 Stk.)
Varenummer: 0311-12
Ikke på lager
VAV samtaleark (10 Stk.)
Varenummer: 0311-13
Ikke på lager
VAV oplysningsark (10 Stk.)
Varenummer: 0311-14
Ikke på lager
VAV komplet

Formål

Vurdering af læsefærdigheder

Administration

Gruppe/individuel

Beskrivelse

VAV er udarbejdet med henblik på vurdering af voksnes læseforståelse. Materialet kan anvendes i virksomheder med det formål at skelne mellem sikre og usikre læsere. Det kan dreje sig om beherskelse af arbejdsfunktioner, hvor hurtig og sikker læsning er nødvendige kvalifikationer ved udførelsen af et arbejde. Det kan også dreje sig om, at virksomhederne ønsker at tilbyde opkvalificering af medarbejdere, der læser usikkert. Desuden kan VAV anvendes i forbindelse med påbegyndelse af et uddannelsesforløb eller tilrettelæggelse af læseundervisning.

VAV består af tre tekster med dertil hørende opgaveområde. I den første tekst er visse af ordene udskiftet med fire valgmuligheder, hvorfra respondenten skal udvælge det ord, der efter hans/hendes mening er mest passende. I den anden tekst skal en række multiple-choice-spørgsmål besvares efter endt læsning for at demonstrere forståelse af det læste. Og i den sidste tekst skal respondenten søge efter og fremdrage nogle bestemte informationer. Alle tre opgavesæt er på tid.

Det danske datagrundlag i VAV udgøres af 197 personer inden for mange forskellige erhvervsområder. Materialet har tillige været afprøvet på en stor gruppe 10. klasse elever, ligesom den har været anvendt på en lille gruppe voksne med læsevanskeligheder med henblik på at vurdere dens evne til at diskriminere gode fra dårlige læsere.

Et orienteringssæt indeholder: 1 vejledning, 1 læsehæfte, noteringsark, samtaleark samt oplysningsark.

Administrationstid

30-45 min.

Copyright år

1998

Ref-ID:40494   P-ID:40493

Artikel Hinzugefügt