Skriftsproglig udvikling - fra 12 år

Af Lene Møller og Holger Juul

Som lærer har du som regel et godt indtryk af elevernes læse- og stavefærdigheder og en god fornemmelse for, om den enkelte elev eller klasse er gået frem i løbet af skoleåret. Du ved sikkert også nogenlunde, hvordan eleven klarer sig i forhold til gennemsnittet for danske elever.

Men det kan være en god idé at supplere den lærerfaglige vurdering med prøveresultater for at blive mere sikker og for at stille skarpt på relevante læringsmål for eleverne i de enkelte delfærdigheder, både hvad angår tekstforståelse, ord- og sætningslæsning og stavning. Til det formål kan du bruge prøverne i Skriftsproglig udvikling - fra 12 år.

Skriftsproglig udvikling - fra 12 år består af nedenstående digitale prøver, som har referencenormer for 6., 7., og 8. klassetrin.

Tekstforståelse Udsagn (A og B) og Tekstforståelse Cloze

Der findes tre forskellige prøver i tekstforståelse, og de findes i to udformninger:

Tekstforståelse Udsagn A
Tekstforståelse Udsagn B
Tekstforståelse Cloze

Med Tekstforståelse Udsagn kan du vælge mellem to parallelt udformede prøver (A og B), som består af 12 tekster med hver 6 udsagn. Med Tekstforståelse Cloze har du adgang til en prøve bestående af 48 korte tekster, hvor der i hver indgår en cloze-opgave med valgmuligheder. Begge slags prøver indeholder både fortællende og informerende tekster. Du kan bruge en eller flere af tekstforståelsesprøverne til at få indsigt i elevernes tekstforståelse.

Udsagnsprøverne har en tidsgrænse på 25 min., og Clozeprøven har en tidsgrænse på 14 min.

Sætningslæsehastighed

Med prøven Sætningslæsehastighed kan du på kort tid få et godt indtryk af, hvor hurtigt eleven læser ukomplicerede enkeltsætninger. Kan eleverne læse simple sætninger tilstrækkeligt hurtigt til at kunne arbejde med mere avancerede tekster på sit klassetrin? Opstår der vanskeligheder for elever, som ellers læser enkeltord sikkert og hurtigt? Eleven skal tage stilling til, om en række sætninger er sande eller falske. 

Prøven afsluttes efter 5 minutter.

Grafisk overblik over prøvesystemet

Ordgenkendelse

Med prøven Ordgenkendelse kan du på kort tid få indblik i, hvor hurtigt ubesværet elever læser enkeltord, og om der er elever i klassen med basale afkodningsvanskeligheder. Elevrapporten viser desuden, hvordan eleven har klaret forskellige typer af ord, der varierer i forhold til længde, lydrethed og hyppighed.Eleven ser en række ord og skal for hvert af dem vurdere, om det er et rigtigt ord eller et nonsensord.

Prøven afsluttes efter 5 minutter.

Staveprøve 4

Med Staveprøve 4 får du den fjerde staveprøve i rækken under Skriftsproglig udvikling, som kan give et pålideligt indtryk af de ældre elevers generelle stavefærdigheder på relativt kort tid. Staveprøve 4 indeholder desuden automatiske analyser af elevernes beherskelse af væsentlige stavemønstre (både på klasse- og elevniveau), så du nemt kan få et overblik over mulige læringsmål i stavning..

Prøven har en lempelig tidsgrænse på 25 minutter, som betyder, at langt de fleste elever vil være nået igennem alle opgaver, inden prøven afsluttes.

Ofte stillede spørgsmål til Skriftsproglig Udvikling

 • Der er mange forskellige prøver og flere typer af læseprøver, så hvad skal jeg vælge?
 • En eller flere læseprøver samtidig?
 • Prøvernes normer dækker flere klassetrin og overlapper hinanden, så hvad skal jeg vælge?
 • Papir eller Digital?
Bliv klogere her

Kort om prøverne

 • Prøverne giver indblik i elevernes færdigheder inden for ord- og sætningslæsning, tekstforståelse og stavning.
 • Viften af prøver giver den enkelte klasse eller skole mulighed for at sammensætte en individuel prøveplan, der kommer rundt om elevernes skriftsproglige udvikling, og som klæder læreren på til at differentiere og målrette undervisningen af eleverne.
 • Du kan vælge at afvikle en eller flere prøver inden for samme prøveperiode - eller tage dem før og efter et undervisningsforløb.
 • 100 % digital administration
 • Prøverne afvikles digitalt gennem Hogrefes skoleportal. Det er også her, at du har adgang til omfattende information om de afviklede prøver og resultater på både klasse- og elevniveau.
  Skoleadministratoren kan desuden generere skolerapporter, og kommunekonsulenten kan med skolens tilladelse generere kommunerapporter.
 • Prøverne kan afvikles på både PC og tablets, men mini-tablets frarådes
 • Opgaverne er udvalgt på baggrund af omfattende afprøvninger og statistiske analyser
 • Referencenormer til 6., 7. og 8. klasse.

Husk vejledningen

Der er én samlet vejledning til alle prøverne. Den klæder dig på til at forstå baggrunden for prøverne, deres afvikling og resultatfortolkningen, hvilket er vigtigt for at få det fulde udbytte af prøverne. Den indeholder også forslag til undervisningsområder og -aktiviteter på baggrund af prøveresultaterne.

Køb prøver og vejledning her

Lene Møller

Lene Møller, cand.pæd. og forfatter til adskillige læseprøver og danskbogsystemer samt træningsmaterialerne Læsestrategen (også tilgængelig fra Hogrefe Psykologisk Forlag).

Lene Møller har en baggrund som dansklærer i folkeskolen og lektor i dansk ved Frederiksberg Seminarium.

Holger Juul

Holger Juul, ph.d. i sprogvidenskab og lektor ved Center for Læseforskning, Københavns Universitet.

Han er også ophavsmand til en række danskundervisningsmaterialer.

Skriftsproglig udvikling – fra 5 til 12 år

Læs mere

Læs og download brochuren om Skriftsproglig udvikling

 • Skriftsproglig

  udvikling

  • View online