Den mørke triade af personlighed på arbejdspladsen - hvorfor har organisationer brug for at vide noget om den?

Stærke, effektive og selvbevidste teams er efterspurgte - måske mere nu end nogensinde. I udvælgelses- og udviklingssammenhænge betyder det ikke kun, at man skal identificere, hvordan teams passer sammen i komplekse, usikre og ofte fjerntliggende miljøer, men også potentielle afsporende "mørke sider" – dvs. egenskaber, der hurtigt kan blive negative under pres.

Den mørke triade af personlighed

Mørk personlighed på arbejdspladsen og dens relaterede træk er blevet studeret og undersøgt i stigende grad siden deres begyndelse, idet forskere og praktikere er bekymrede over de overordentligt negative konsekvenser af at have personer med disse træk i ledende stillinger i en organisation (Schyns, 2022). En undersøgelse foretaget i 2002 af Paulhus og Williams havde oprindeligt defineret de tre udtryk i den mørke personlighedstriade:

Narcissisme - hvor en person har en urimelig høj følelse af sin egen betydning.

Machiavellisme - når en person har en trang til at bruge alle nødvendige midler for at opnå magt.

Subklinisk psykopati - en person, der er meget dygtig i manipulationens kunst.

Alligevel er organisationsforskere begyndt at overveje, om korte udbrud af disse mørke træk kan være "effektive strategier til at håndtere angst eller fremme ens dagsorden", om end de producerer "negative sociale konsekvenser, når de blev vist enten for meget eller for længe" (Harms, 2022, s. 280). Man kan også argumentere for, at den magt, der følger med lederskab, i nogen grad er knyttet til mørke personlighedstræk, hvilket kan påvirke medarbejdere og organisationer negativt (Schattke & Marion-Jetten, 2022). Schattke & Marion-Jetten hævder, at et "højt eksplicit magtmotiv er et tveægget sværd, afhængigt af om folk ønsker magt for dominans, prestige eller lederskab" (Schattke & Marion-Jetten, 2022, s. 290) i en tværsnitsundersøgelse og en prospektiv undersøgelse om dette emne, som viste, at de, der ønsker dominans, udviser en mere kontraproduktiv arbejdsadfærd, mens de, der ønsker lederskab og er resultatorienterede, kan være bedst egnede til lederstillinger. Derfor må vi stille os selv spørgsmålet: Hvordan kan vi identificere disse træk hos medarbejdere, og hvordan kan vi bedst bruge det, vi lærer, til at skabe positive resultater for organisationer?

Den mørke triade af personlighed på arbejdspladsen

Evnen til at måle arbejdsrelaterede komponenter af personlighedens mørke triade er nøglen til at sikre, at potentielle afsporingsfaktorer, der kan påvirke præstationen, bliver opdaget. Den mørke triade af personlighed på arbejdspladsen (TOP) fokuserer på de tre vigtigste mørke personlighedstræk: En selvcentreret arbejdstilgang, som er relateret til "narcissisme" og måler en overdrivelse af selvværd, herunder krav om lederskab og tro på overtalelsesevne. Et andet træk er en håndhævelsesfokuseret arbejdsholdning, der måler følelsesmæssig hårdhed og mistroisk holdning til kolleger, og som har forbindelse til "machiavellisme". Der indgår også en uengageret-impulsiv arbejdsstil, der er tilpasset "subklinisk psykopati", og som måler en ustruktureret arbejdsstil, der er forbundet med uansvarlighed og en villighed til at bryde regler eller bruge bedrag for at nå professionelle mål. Disse giver indsigt, som er nyttig i enhver udvælgelsesproces eller som en del af en udviklingsplan i lederstillinger. TOP, der er standardiseret og normeret i bl.a. USA, er valideret i forhold til Short Dark Triad (SD3) og Hogan Development Survey (HDS) og viser en pålidelig intern konsistens (værdier mellem .79 og .96 for et kombineret amerikansk og britisk udsnit på over 2000 personer). Den supplerende bog, der blev offentliggjort i 2023, The Dark Triad of Personality in Personnel Selection, skrevet af TOP-forfatteren Dominik Schwarzinger, har til formål at afklare anvendelsen af TOP i operationelt personalearbejde, idet den fremhæver gevinster og risici ved disse træk samt besvarer strukturelle spørgsmål vedrørende den mørke triade. Kort sagt kan det at have en vurdering, der måler mørkere personlighedstræk, gøre det muligt for en organisation at opdage ledelsesmæssige risici og tage de nødvendige skridt til at sikre sunde relationer på arbejdspladsen.

De lyse og mørke sider af personligheden

Forskningen om personlighedens mørke side er stadig i en fremvoksende fase (Jonason, 2022). Indtil for nylig er mørke træk blevet undersøgt under den kliniske paraply, især narcissisme, klinisk kendt som narcissistisk personlighedsforstyrrelse. En årsag til den langsomme fremkomst af forskning i den mørke triade kan til dels tilskrives den "lyse" side af personligheden, der vurderes f.eks. ved Fem-Faktor-modellen eller "Big Five" (Terracciano & McCrae, 2006), og dens udbredelse både i forskning og praksis inden for det personlighedspsykologiske område. Men selv om Big Five er nyttig til at identificere en lang række træk og adfærdsstile, kan personlighedens "mørke" eller skyggeside kaste endnu mere lys over dette. Det er afgørende, at der anvendes de rette vurderingsværktøjer, når personlighedstræk vurderes. Ved at være i stand til at vælge de rigtige værktøjer til de rigtige omstændigheder kan organisationer drage fordel af lederskab og fremme en sund organisationskultur.

I USA tilbringer den gennemsnitlige amerikaner en tredjedel af sin vågne tid på arbejdet (Statista Research Department, 2022). Derfor skal organisationer sikre, at denne tid bruges optimalt ved at identificere lyse og mørke træk i lederstillinger og berige arbejdsmiljøet i overensstemmelse hermed, fremme arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Referencer

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.), 669-672.

Braun, S., Kark, R., & Wisse, B. (2018). Editorial: Fifty Shades of Grey: Exploring the Dark Sides of Leadership and Followership. Frontiers in Psychology, 9. <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.01877/full>

Harms, P. D. (2022). Bad is stronger than good: A review of the models and measures of dark personality. Zeitschrift für Psychologie, 230(4), 290–299. <https://doi.org/10.1027/2151-2604/a000496>

Jonason, P.K. (2022). Shining Light on the Dark Side of Personality: Measurement Properties and Theoretical Advances, 3-5. Hogrefe Publishing.

Paulhus, D., & Williams, K. (2002). The dark triad of personality: Narcissism, Machiavellianism, and Psychopathy. Journal of Research in Personality, 36, 556–568.

Robson, D. (2016). Do ruthless people really get ahead? bbc.com <https://www.bbc.com/future/article/20160103-do-ruthless-people-really-get-ahead>

Schattke, K., & Marion-Jetten, A. S. (2021). Distinguishing the explicit power motives: Relations with dark personality traits, work behavior, and leadership styles. Zeitschrift für Psychologie, 230(4), 290–299. <https://doi.org/10.1027/2151-2604/a000481>

Statista Research Department (2022). Monthly length of the average working week of all employees in the United States from November 2021 to November 2022. <https://www.statista.com/statistics/215643/average-weekly-working-hours-of-all-employees-in-the-us-by-month/>

Schwarzinger, D (2023). The Dark Triad of Personality in Personnel Selection. Hogrefe Publishing.

Schyns, B., Braun, S., & Neves P. (2022). Connecting dark personality research with workplace issues. Zeitschrift für Psychologie, 230(4), 280-289. <https://econtent.hogrefe.com/doi/10.1027/2151-2604/a000507>

Terracciano, A., & McCrae R. (2006). Cross-cultural studies of personality traits and their relevance to psychiatry. Epidemiology and Psychiatric Sciences, 15(3), 176-184. <https://doi.org/10.1017/S1121189X00004425>