Persoonlijkheids- pathologie

Bij sommige mensen lukt het niet meer om zich aan te passen aan de omgeving en zit hun persoonlijkheid henzelf of anderen in de weg. Wanneer er sprake is van persooonlijkheidsproblematiek is het voor de mensen zelf maar zeker ook voor hun naasten en andere betrokkenen zaak om snel en adequaat hulp te bieden.