Pedagogiek

(Co-)actief en oplossingsgericht opvoeden: “Doen wat werkt voor jou en je kind”

Het opvoeden van kinderen gaat niet altijd vanzelf, soms is opvoeden lastig. Veel ouders worstelen met het opvoeden van hun kinderen. Als je kind een tijdje niet zo lekker in zijn/haar vel zit of moeite heeft met het leren van nieuwe dingen, kan hij/zij onzeker, bang of gefrustreerd worden. Van ouders wordt verwacht dat ze weten welke begeleiding het kind op dat moment nodig heeft. Niet eenmalig, maar gedurende de hele ontwikkeling van het kind, dag in, dag uit. Het ene moment heeft het kind vooral steun nodig en op een ander moment een wat strengere aanpak. Er zijn verschillende manieren om als ouder met opvoedvraagstukken om te gaan.

Co-actief of ACTief opvoeden?

Als ouder word je overstelpt met adviezen, dus het is heel begrijpelijk als je zou besluiten om de automatische piloot maar aan te zetten en af te gaan op je gevoel. Maar als je nadenkt over wat belangrijk is en wat niet, wat je prioriteiten zijn, en wat je echt probeert te bereiken, kun je voorkomen dat je als ouder door al die invloeden van buitenaf het spoor bijster raakt. De belangrijkste opgave in de ontwikkeling van je kind is om erachter te komen wie hij/zij is. Je kind moet een idee krijgen van zijn/haar vaardigheden, voorkeuren, overtuigingen, waarden, persoonlijkheidskenmerken, doelen, richting; zich daar goed bij gaan voelen en dan een leven kiezen en leiden dat daarbij past. Als ouder moet je op zoek naar een evenwicht: je moet je goed gaan voelen bij wie je kind is en hem/haar helpen om een leven te leiden dat daarop aansluit, en je moet zorgen dat je kind iets heeft aan jouw wijsheid, ervaring en waarden.

Traditionele manieren om kinderen in het gareel te houden zullen niet altijd helpen om dat evenwicht te bewaren. Met een nieuwe rol van probleemoplossingspartner en een andere aanpak van problemen gezamenlijk oplossen zul je verder komen. Het boek Co-actief opvoeden biedt praktische handvatten om die balans te vinden. Aan de hand van het model om gezamenlijk problemen op te lossen, kunnen ouders opvoeden zonder time-outs, dreigementen en straf, waardoor kinderen zich gehoord en gewaardeerd voelen. Van huiswerk tot hygiëne, avondklok tot schermtijd, Co-actief opvoeden biedt ouders duidelijke en uitvoerbare tools om de ouder-kindrelatie te versterken en communicatie te verbeteren.

Opvoedvraagstukken kunnen ook vanuit de Acceptatie en Commitment Therapie (ACT) benaderd worden. Dit is een vorm van gedragstherapie, ontwikkeld door Steven Hayes, die wordt toegepast als training bij het omgaan met piekeren, werkstress en relatieproblemen. De laatste jaren wordt ACT ook veel gebruikt om ouders te leren omgaan met lastige opvoedsituaties. ACT gaat er vanuit dat de pijnlijke keerzijde van ons emotionele leven onvermijdelijk is en simpelweg bij het leven hoort. Je kunt niet liefhebben zonder ook de angst te kennen dat je niet goed genoeg bent of dat je de ander zou kunnen verliezen. Je kunt niet ambitieus en succesvol zijn zonder ook de angst te kennen om te falen of te mislukken. En je kunt geen liefdevolle relatie met je kinderen hebben zonder ook de angst te kennen dat je tekortschiet, om nog maar te zwijgen over de zorgen dat je kind iets akeligs zou kunnen overkomen. ACT zal je niet van al die vreselijke en lastige gedachten en gevoelens bevrijden. Het streven is juist om de monsters in je hoofd met open blik tegemoet te treden. Iedere poging om de monsters te bestrijden of eraan te ontsnappen werkt meestal slechts tijdelijk en gaat bovendien vaak ten koste van de dingen die er werkelijk toe doen.

Het boek ACTief opvoeden helpt ouders flexibel reageren in lastige opvoedsituaties. Aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden en creatieve oefeningen wordt duidelijk gemaakt hoe je als ouder anders kunt omgaan met je gedachten en gevoelens. Hoewel het boek geschreven is voor ouders, zijn de stapsgewijze aanpak en praktische oefeningen ook heel waardevol voor professionals die ouders begeleiden bij opvoedproblemen, zoals pedagogen, GZ-psychologen, psychotherapeuten en gezinstherapeuten.

Een oplossingsgerichte methode

Oplossingsgericht opvoeden geeft een vernieuwende visie op het grootbrengen van kinderen. Een visie die het denken in mogelijkheden centraal stelt, in plaats van het analyseren van problemen. Wie oplossingsgericht denkt, kijkt naar wensen voor nu en de toekomst en niet naar oorzaken van obstakels in het verleden. We proberen geen verklaringen te vinden, we willen geen stempels plakken, we weten het niet beter dan ouders en kinderen zelf. Maar wat we wel weten is dat oplossingen voor taaie problemen binnen handbereik kunnen zijn, als je weet waar je moet kijken. Oplossingsgerichte opvoeders treden problemen optimistisch tegemoet.

In het boek Oplossingsgericht opvoeden wordt de opbouw die binnen het oplossingsgerichte denken gebruikelijk is gevolgd. Het belangrijkste uitgangspunt is dat ouders het goed doen als ze dat kunnen. Ouders die niet het beste voor hebben met hun kind(eren) vormen de uitzondering op de regel. Iedere opvoeder heeft kwaliteiten en weet vaak zelf wat goed werkt in de opvoeding van zijn kind. Wanneer je je bewuster wordt van je eigentalenten en vaardigheden, ontdek je meer mogelijkheden. Zo ontstaat er ook meer ruimte voor creatieve oplossingen voor problemen.

Meer lezen?

De kern van goed ouderschap is de balans vinden tussen het omarmen van de eigenschappen van je kind en jouw wens als ouder om daar invloed op uit te oefenen. In Co-actief opvoeden worden praktische handvatten geboden voor het vinden van deze balans.

Hoe kun je als ouder flexibel reageren in lastige opvoedsituaties? ACTief opvoeden laat aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden en creatieve oefeningen zien hoe ouders anders kunnen omgaan met gedachten en gevoelens.

Oplossingsgericht opvoeden biedt een vernieuwende kijk op opvoeden. In plaats van het analyseren van problemen, stelt oplossingsgericht opvoeden het denken in mogelijkheden centraal. Als je oplossingsgericht denkt, kijk je niet naar oorzaken voor obstakels in het verleden, maar naar wensen voor de toekomst.