De nieuwe BRIEF-2

De BRIEF-2 is de geheel vernieuwde versie van de meest gebruikte vragenlijst op het gebied van executieve functies.

De BRIEF-2 is zowel op papier als geheel digitaal beschikbaar en vervangt de oude BRIEF. De BRIEF-2 bestaat uit een Ouder-, Leraar- en Zelfrapportage met vragen over het gedrag van het kind of de jongere. De resultaten representeren acht wetenschappelijk onderbouwde en goed gevalideerde schalen, die breed geaccepteerde gebieden van het executief functioneren meten:

  • Inhibitie - Remmen van gedrag, gedachten en emoties.
  • Zicht op eigen gedrag - Invloed van eigen gedrag op anderen opmerken.
  • Flexibiliteit - Aanpassen aan een verandering.
  • Emotieregulatie - Emoties in goede banen leiden.
  • Uit zichzelf beginnen - Opstarten met een taak of activiteit.
  • Werkgeheugen - Informatie bewerken en korte tijd vasthouden.
  • Plannen en ordenen - Vooruitdenken en informatie ordenen.
  • Taakgedrag - Bijhouden (monitoren) van gedrag op taken

Wat is nieuw aan deze BRIEF?

✓ Meer positief geformuleerde vragen
✓ Kortere vragenlijsten met dezelfde betrouwbaarheid
✓ Betere overlap tussen de drie versies
✓ Leraarrapportage nu ook genormeerd t/m 18 jaar
✓ Verbeterde schaalstructuur volgens de laatste wetenschappelijke inzichten

Klik hier voor meer informatie over de BRIEF-2

BRIEF-2 trainingen

Samen met de auteurs van de BRIEF-2 zullen er in 2021 trainingen over het gebruik en interpretatie van de BRIEF-2 georganiseerd worden. Deze trainingen zijn voor zowel beginnende als gevorderde BRIEF-2 gebruikers geschikt.

Klik hier voor meer informatie over de BRIEF-2 trainingen