Herziene d2 is digitaal

Aufgrund des großen Bedarfs an digitaler Verfügbarkeit der d2-R bei Kindern wurde beschlossen, die d2-R in den Niederlanden um den Standard für deutsche Kinder zu ergänzen. In Erwartung von mehr Forschung unter niederländischen Kindern kann die d2-R von Kindern ohnehin online gekauft werden.

De Duitse en Nederlandse d2-R zijn inhoudelijk identiek. Bij een grootschalig, internationaal onderzoek met de d2-R bij volwassenen (beschreven in de d2-R handleiding) bleken geen significante verschillen tussen de verschillende landen in Europa. Duitse en Nederlandse volwassenen presteerden vergelijkbaar op de d2-R. Ook testinhoudelijk liggen verschillen tussen Nederlandse en Duitse invullers niet voor de hand.

Desalniettemin is het voor de gebruiker belangrijk zich er bewust van te zijn, dat met deze normgroep kinderen vergeleken worden met Duitse leeftijdsgenoten. De uitkomsten zijn bruikbaar om een indruk te krijgen van de prestatie van het kind op de verschillende schalen, maar moeten altijd beoordeeld worden in het licht van informatie uit andere bronnen (vragenlijsten, observatie, interview).

Ook is het afhankelijk van de situatie en hulpvraag of het wenselijk is dat een prestatietest thuis wordt ingevuld.

Meer lezen en bestellen