Het CHC-model interpreteren in de praktijk

Bij de inzet van een intelligentietest vormt de beschrijving en interpretatie van de resultaten meestal de grootste uitdaging. In onze IDS-2 trainingen ligt dan ook de nadruk op het leren interpreteren van een op het CHC-model gebaseerde intelligentietest en het verwerken van de resultaten in een testverslag.

De IDS-2 is wereldwijd de eerste test die de belangrijkste ontwikkelingsgebieden van kinderen en jongeren tussen de 5 en 20 jaar met één instrument in kaart brengt. De intelligentiemeting is gebaseerd op het Cattell-Horn-Carroll-model (CHC-model) en omvat de volgende zeven factoren: Visuele verwerking, Langetermijngeheugen, Verwerkingssnelheid, Kortetermijngeheugen auditief, Kortetermijngeheugen ruimtelijk-visueel, Abstract denken, Verbaal redeneren. Lees hier meer over de IDS-2 en het CHC-model.

Bij het in gebruik nemen van een volledig nieuw instrument vormt de beschrijving en interpretatie van de resultaten meestal de grootste uitdaging. In deze training ligt dan ook de nadruk op het leren interpreteren van de IDS-2 en het verwerken van de resultaten in een testverslag. Tevens wordt er tijdens de trainingen aandacht besteed aan het volgende:

  • De opzet en structuur van de IDS-2 (CHC-model)
  • De verschillende subtests en tips, tricks en aandachtspunten bij afname en scoring
  • Interpretatie van de verschillende domein- en factorscores
  • Profielanalyse en voorbeeldcasussen
  • Welke onderdelen je bij welke hulpvraag kunt inzetten

Tijdens de trainingen is er ruimte om vragen te stellen en casuïstiek te bespreken. De training wordt gegeven door Selma Ruiter, zij is orthopedagoge en in 2007 gepromoveerd op de ontwikkeling van de Nederlandse versie van de Bayley Ontwikkelingsschalen. Als expert op het gebied van de ontwikkeling en het toepassen van intelligentietests, houdt zij zich zowel met onderzoek, met onderwijs als met de praktijk bezig.   

Bekijk hieronder een preview van de videopresentatie voor de digitale IDS-2 training.