Interview GRIP-gebruiker

‘Nu ik niet meer gebruik heb ik minder stress. Gebruik was zowel een oorzaak voor stress als een middel om stress te verdoven’. Interview met Servaes, die enige jaren geleden bij de auteurs de training autisme en verslaving volgde en nu als een van de eersten ook met het boek GRIP aan de slag is gegaan.

GRIP gaat over de relatie tussen autisme, verslaving en stress. Kun je wat vertellen over jouw persoonlijke situatie en hoe je met dit boek in aanraking bent gekomen?

Ik was begin dertig toen ik me realiseerde dat ik niet zonder drank kon. Maar de hoeveelheid die ik toen dagelijks gebruikte was nog beperkt en ik kon dit goed combineren met mijn werk en privéleven. Ik zag het toen dus niet als een serieus probleem en ging er vrolijk mee door.

Rond mijn vijftigste kreeg ik, een tijdje nadat mijn dochtertje gediagnosticeerd was, zelf ook de diagnose autisme. Ik was geleidelijk steeds meer gaan drinken. Vooral toen het leven erg druk begon te worden met een fulltime baan en een gezin. Na mijn diagnose ben ik me gaan verdiepen in mijn autisme, zonder nog te beseffen hoe dit samenviel met mijn drankgebruik.

Enige jaren geleden heb ik een cursus met het thema autisme en verslaving gevolgd die door de auteurs Marc en Johan werd gegeven. Deze cursus was de enige cursus die het onderwerp verslaving en autisme gecombineerd behandelde en heeft me erg geïnspireerd om mijn probleem aan te pakken. Toen ik vernam dat Marc en Johan een boek over dit onderwerp hadden geschreven heb ik één van de eerste exemplaren weten te bemachtigen.

De auteurs leggen een duidelijke relatie tussen verslaving en omgaan met stress. Welke stressbronnen herken je bij jezelf?

Ik ben nogal gevoelig voor spanning (stress op werk en in relaties), vaak heb ik een overvol of overprikkeld hoofd na een drukke werkdag en lege momenten waarop ik me al snel erg verveel. Een paar trappisten hielpen mij erg goed door deze situaties heen. Drinken was dus een manier om met deze stress om te gaan. Maar daar werd ik me pas veel later bewust van, onder andere door de cursus en het boek.

Hoe heb jij je gebruik beter onder controle gekregen?

Nadat ik meerdere pogingen had ondernomen om te minderen, wat steeds faalde na een paar maanden, heb ik besloten om helemaal te stoppen met alcohol. Ik heb me samen met het boek opgesloten, het in een ruk uitgelezen en 100% op me in laten werken. Tevens heb ik me aangesloten bij een AA-groep om ervaringen te delen. Deze aanpak werkte bij mij en inmiddels drink ik anderhalf jaar niet meer.

Het boek heeft me geholpen om de knoop door te hakken en helemaal te stoppen.

En ga je nu ook anders om met je stress?

Nu ik niet meer gebruik heb ik minder stress. Gebruik was zowel een oorzaak voor stress als een middel om stress te verdoven. Stressbronnen zijn nog steeds aanwezig in mijn leven, maar ik heb deze  geaccepteerd. Ik ervaar het nu anders, kan er beter mee omgaan nu ik nuchter ben. In de gevallen dat spanning, verveling of overprikkeling toch oploopt, kies ik er nu voor om lange wandelingen te maken of het te delen en bespreekbaar te maken. Mijn ervaring is dat de momenten van stress dan ook weer gewoon weggaan.

Wat heb jij aan het boek? Wat heeft jou geholpen?

Feitelijke kennis over verslaving werkte erg confronterend voor mij, waardoor ik niet langer mezelf voor de gek kon houden met gedachten als “het valt wel mee”. Het beter begrijpen van mijn eigen autisme, met name de rol van piekeren, spanning, verveling en overprikkeling (stress) in mijn leven heeft me geholpen om de rol van alcohol te begrijpen.

Het boek heeft me geholpen om de knoop door te hakken en helemaal te stoppen. Ik heb geleerd om de positieve kanten van autisme in te zetten om te kiezen voor een gezond leven en aan deze beslissing vast te houden. Dat gaat nog steeds erg goed.

GRIP Aan de slag met verslaving en stress bij autisme door Marc Bosma, Johan van Zanten
GRIP is voor mensen met autisme die problemen ondervinden door verslavend gedrag. In dit boek laten de auteurs zien wat verslaving is, welke rol stress en autisme daarin spelen en hoe je aan de slag kunt om je gebruik te stoppen of te minderen en anders met stress om te gaan.