Nieuw: ABAS-3 Schaal voor adaptief gedrag

 

 

De ABAS-3 is een instrument dat inzicht biedt in het adaptieve ontwikkelingsniveau van kinderen en volwassenen (0 - 80 jaar).

Met de ABAS-3 wordt op een grondige en betrouwbare manier het adaptieve gedrag van kinderen en volwassenen in kaart gebracht. Aan de hand van vragen over het gedrag van een persoon worden diverse vaardigheden gemeten die belangrijk zijn voor het dagelijks functioneren, zoals communicatie en sociaal contact, vrijetijdsbesteding, het zorgen voor de eigen gezondheid en veiligheid, of het uitvoeren van activiteiten in een thuis- of schoolomgeving. De resultaten van de ABAS-3 kunnen worden gebruikt om sterktes en zwaktes van kinderen en volwassenen te beoordelen in het kader van classificerende diagnostiek, indicatiestelling of voor het opstellen van een behandelplan op maat.

De ABAS-3 kent drie leeftijdscategorieën met elk twee informantenversies:

  • Jonge kinderen (0-4 jaar), met een vragenlijst voor ouders/verzorgers en een vragenlijst voor leerkrachten en begeleiders (vanaf 2 jaar)
  • Kinderen en jongeren (5-17 jaar), met een vragenlijst voor ouders/verzorgers en een vragenlijst voor leerkrachten en begeleiders
  • Volwassenen (18-80 jaar), met een zelfrapportagevragenlijst en een informantenrapportagevragenlijst

Bij het invullen van de ABAS-3 wordt gevraagd om op een vierpuntsschaal aan te geven in welke mate iemand bepaalde adaptieve vaardigheden laat zien. De resultaten worden in kaart gebracht aan de hand van normscores voor drie domeinen (Conceptueel, Sociaal en Praktisch) en het totaal, waarbij elk domein opgebouwd is uit de normscores van meerdere adaptieve vaardigheidsgebieden. Om extra ondersteuning te bieden zijn er voor elke informantenversie interventieplanners beschikbaar. In deze interventieplanners worden voor elk item van de ABAS-3 suggesties gedaan voor eenvoudige activiteiten en taken, die bedoeld zijn om mensen te helpen om hun functioneren thuis, op school, op het werk of in de maatschappij te verbeteren.

Meer lezen en bestellen