Nieuw: vragenlijst over ADHD

Met de Conners-3 kunnen de symptomen van ADHD en gerelateerde problemen in kaart worden gebracht.

De Conners-3 is een nieuw instrument waarmee de symptomen van ADHD en gerelateerde problemen in kaart worden gebracht bij kinderen en jongeren van zes tot en met achttien jaar. Bij screening en diagnostisch onderzoek kan de Conners-3 worden ingezet als hulpmiddel om te bepalen in hoeverre ADHD en comorbide diagnoses (zoals ODD en CD) overwogen dienen te worden. Daarnaast kunnen de resultaten gebruikt worden om behandelplannen op te stellen en de effecten van interventies te meten. De Conners-3 bestaat uit drie informantenversies, die elk een verschillend leeftijdsbereik hebben: de ouderrapportage kan worden ingezet bij het hele leeftijdsbereik van zes tot en met achttien jaar, de leerkrachtrapportage is bedoeld voor kinderen op de basisschool van zes tot en met twaalf jaar, en de zelfrapportage kan worden ingevuld door jongeren in de leeftijd van twaalf tot en met achttien jaar.

De Conners-3 onderscheidt zich als diagnostisch instrument door gericht aandacht te besteden aan de classificatiecriteria uit de DSM-5: in een aparte sectie van het rapport wordt een overzicht gegeven van de mate waarin aan diverse DSM-5-criteria wordt voldaan op basis van de gegeven antwoorden. Daarnaast geeft de Conners-3 aan de hand van klinische afkapwaarden (de ADHD-index) een inschatting van de waarschijnlijkheid dat een kind of jongere met ADHD deze score behaalt. Ook bevat de Conners-3 drie verschillende validiteitsschalen, zodat het in de rapportage zichtbaar wordt wanneer de resultaten mogelijk een te positief of te negatief beeld schetsen, of wanneer het antwoordpatroon van de informant inconsistent is.

Meer lezen en bestellen