Terugblik congres

Met een bevlogen en wetenschappelijk onderbouwd betoog voor het CHC-model ging het congres meteen de diepte in. Deelnemers werden opgeroepen om bij een IQ-score altijd zelf na te denken over de verschillende onderdelen van intelligentie volgens het CHC-model. Mooi natuurlijk dat de nieuwe IDS-2 die onderdelen zo duidelijk in kaart brengt.

Uiteraard was er aandacht voor veel meer dan intelligentie: professor Orobio de Castro besprak op toegankelijke wijze het belang van sociale vaardigheden op school en toonde aan dat er gelukkig effectieve methodes zijn op dit gebied, zo lang die maar goed worden uitgevoerd. Dit zorgde voor een mooie overgang naar emotieregulatie, waarvan Caroline Braet liet zien hoe onmisbaar goede emotieregulatiestrategieën voor kinderen zijn. Daarbij kan de FEEL-KJ een waardevolle rol spelen.

Interessant was om in de volgende lezing in te gaan op de neuropsychologie achter ADHD en gedragsproblemen. Ook daarbij speelt emotieregulatie natuurlijk een rol. Het werd duidelijk hoeveel we al wel en nog niet weten over de oorzaken van ADHD, maar ook hoeveel er gedaan kan worden met de juiste interventies.

Alle voorgaande onderwerpen kwamen samen in de presentatie over de meerwaarde van de IDS-2: het viel niet mee om zo veel onderdelen in 45 minuten te bespreken, maar de zaal kreeg een inkijkje in de subtests die het CHC-model volgen, die executieve functies meten, die de sociaal-emotionele vaardigheden vaststellen en die de motoriek en schoolse vaardigheden bestrijken.

Bij zo veel nieuwe en praktische informatie mag een toekomstvisie niet ontbreken: in de heldere en originele laatste lezing van de dag werd duidelijk dat er weliswaar veel verandert in wat we van kinderen vragen in de 21e eeuw, maar dat de vaardigheden die daarvoor nodig zijn gelukkig goed aan te leren zijn binnen het huidige onderwijs. Niet zo maar alles omgooien dus, maar blijven kijken en onderzoeken wat écht werkt. 

Klik hier voor meer informatie over de IDS-2