Wondermiddel voor puberproblemen?

Vader en zoon Guare zitten gebroederlijk naast elkaar. Ze vullen nog net niet elkaars zinnen aan. Een paar jaar geleden hadden ze de nodige meningsverschillen, of, zoals Richard Guare zegt: 'Laten we eerlijk zijn. Het waren gewoon ruzies.' Als je ze toen had verteld dat ze samen een boek zouden schrijven, hadden ze je vierkant uitgelachen. Toch is dat boek er nu: Slim maar ... pubereditie - helpt adolescenten hun talenten benutten door hun executieve functies te versterken.

Hoe was het om samen dit boek te schrijven?

Richard: De samenwerking was niet altijd even makkelijk, en riep de nodige herinneringen op aan de tijd dat Colin nog in de puberteit zat. Hoewel ik hoop dat ik het redelijk goed heb gedaan als vader, denk ik na het schrijven van dit boek wel dat ik het een en ander anders zou hebben aangepakt. Zo zijn Col in en ik allebei nogal eigenwijs. Onze meningsverschillen - of eigenlijk waren het gewoon ruzies, laten we eerlijk zijn - bekeek ik puur vanuit mijn ouderlijke perspectief. Nu pas realiseer ik me dat ik onze relatie meer als een samenwerking had kunnen zien, en dat zijn ideeën minstens zoveel aandacht verdienden als de mijne.

Colin: Als ik op die tijd terugkijk, zie ik ook wel dingen die ik anders of beter had kunnen doen. Als we ruzie hadden was dat voor mij echt een strijd tussen mij en hem, terwijl het voor hem een strijd was om te zorgen dat ik goed terecht zou komen, dat ik mijn leven niet zou verprutsen. Dit soort verschillen in zienswijze komt uitgebreid naar voren in het boek. Ik hoop dat ik met mijn bijdrage het adolescentenperspectief heb weten te verduidelijken en te verlevendigen.

Richard: Col in is veel te bescheiden. Omdat hij zelf ervaren heeft hoe het is om te puberen met een aandachtstekortsstoornis, was hij in staat om de praktijkvoorbeelden in het boek veel realistischer en beter te verwoorden dan Peg Dawson en ik. De redacteur kon de voorbeelden die hij had geschreven er zo uitpikken, dus hebben we besloten hem medeauteur te maken. Maar Col in heeft ook veel bijgedragen aan de inhoud van het boek. We hebben urenlange gesprekken gehad over de ideeën die Peg Dawson en ik hadden en hoe die over zouden komen op adolescenten.

Waarin verschilt deze pubereditie van jullie eerdere bestseller Slim maar .. .?

Richard: Communiceren met pubers is een heel ander verhaal dan communiceren met kinderen. In de adolescentie ontwikkelen kinderen zich echt tot zelfstandige personen, en dat wil zeggen dat de relatie met de ouders moet veranderen. Daarom willen we in dit boek niet vertellen hoe ouders hun kinderen moeten sturen, zoals in Slim maar ... We willen ouders stimuleren om samen te werken en te onderhandelen met hun pubers.

Colin: En daarom zijn er andere strategieën van belang. In de kindereditie hebben we het bijvoorbeeld over manieren om de fysieke omgeving te veranderen, en in de pubereditie richten we ons meer op communicatiestijlen.

Richard: Ook geven we in dit boek meer achtergrondinformatie over de biologische ontwikkelingen die plaatsvinden tijdens de adolescentie. Hormonale veranderingen en veranderingen in de hersenen zorgen
ervoor dat pubers bijvoorbeeld onder bepaalde omstandigheden meer risico's nemen of emotioneler reageren. Het is goed om te weten dat dit een normale, natuurlijk ontwikkeling is, maar datje er met de juiste strategieën wel invloed op kunt uitoefenen.

Als jullie ouders en pubers één tip zouden kunnen geven, wat zou dat zijn?

Richard: Ik zou ouders adviseren om zonder oordelen te luisteren naar hun puber. Om echt te horen wat hij of zij te zeggen heeft, zonder advies te willen geven, te willen sturen of problemen op te lossen. Dat wil overigens niet zeggen dat je het met je puber eens moet zijn, maar wel dat je zijn of haar visie op de situatie serieus moet nemen.

Colin: Mijn advies voor alle pubers is: doe je best- nee, doe echt je best-om te geloven dat je ouders het beste met je voor hebben, zelfs al zeggen je emoties iets anders. Als er één les is die ik heb geleerd door het schrijven van dit boek, dan is het wel dat situaties zelden zo zwart-wit zijn als ze lijken. En de oplossingen voor die situaties zijn net zo genuanceerd; beide partijen moeten zo nu en dan water bij de wijn doen. Er is geen wondermiddel tegen de strubbelingen tussen pubers en hun ouders.

Wat zijn jullie plannen voor de toekomst?

Richard: Op dit moment werk ik met Peg Dawson aan een boek over executieve functies voor jongvolwassenen. Dat boek is niet uitsluitend gericht op ouders, maar vooral ook op de jongvolwassenen
zelf. Het is voor ons een heel nieuwe uitdaging om deze doelgroep direct aan te spreken. Gelukkig maakt Colin zelf deel uit van deze doelgroep en kan hij me hierbij assisteren.

Colin: Eén van onze andere missies is ook om een boek te schrijven dat kinderen en adolescenten zelf kunnen lezen. Het is eigenlijk vreemd om over adolescenten te schrijven en je alleen op de ouders te
richten. Daardoor creëer je al een bepaalde hiërarchie, terwijl we nou juist de samenwerking tussen ouder en kind willen benadrukken. Ons doel is om daar meer balans in te brengen.

Slim maar... pubereditie Help adolescenten hun talenten benutten door hun executieve functies te versterken door Richard Guare, Peg Dawson
Er is niets frustrerender dan slimme, getalenteerde tieners te zien worstelen met simpele taken als huiswerk, opruimen of op tijd komen. In dit boek leren ouders en professionals adolescenten te helpen bij het versterken van hun executieve functies. ]]

Over de auteurs

Colin Guare is schrijver voor o.a. het tijdschrift ADDitude, en werkt met moeilijk lerende kinderen. Richard Guare is neuropsycholoog en directeur van het Center for learning and Attention Disorders
in Portsmouth, New Hampshire.