Ontwikkelingsachterstanden bij kinderen en volwassenen

Het komt vaak voor dat mensen met een ontwikkelingsachterstand sterk achterlopen op een bepaald gebied, terwijl er bij andere ontwikkelingsaspecten veel minder grote achterstanden bestaan. Om deze kinderen en volwassen de juiste behandeling en begeleiding te kunnen bieden is diagnostiek op verschillende ontwikkelingsgebieden essentieel, waaronder adaptief gedrag, cognitieve capaciteiten, sociaal-emotioneel functioneren en motorische ontwikkeling.

Adaptief gedrag
Adaptief gedrag

Adaptieve vaardigheden zijn belangrijk om in het dagelijks leven adequaat te kunnen functioneren. Het in kaart brengen van adaptief gedrag is onder meer belangrijk bij het maken van een inschatting van iemands functioneren en bij het opstellen van gepaste interventies voor behandeling en begeleiding.

Klik hier voor meer informatie
Motorische ontwikkeling
Motorische ontwikkeling

Grove motoriek, fijne motoriek en oog-hand-coördinatie spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen. Motorische vaardigheden zijn daarmee onmisbaar in het dagelijks leven. Problemen met de motorische ontwikkeling kunnen grote gevolgen hebben voor de fysieke en sociale mogelijkheden en daarmee het welzijn.

Klik hier voor meer informatie
Sociaal-emotioneel functioneren
Sociaal-emotioneel functioneren

Kinderen en volwassenen met sociaal-emotionele ontwikkelingsachterstanden hebben moeite met het herkennen, uiten en reguleren van emoties en ondervinden problemen met sociale vaardigheden. Het sociaal-emotionele ontwikkelingsniveau is sterk van invloed op het alledaags functioneren.

Klik hier voor meer informatie
Cognitieve capaciteiten
Cognitieve capaciteiten

Intelligentie heeft betrekking op een breed spectrum aan cognitieve capaciteiten en is relevant om in kaart te brengen in uiteenlopende contexten en bij verschillende doelgroepen: verstandelijke beperkingen, autismespectrumstoornissen, aandachtstoornissen, leerstoornissen of emotionele stoornissen.

Klik hier voor meer informatie