Ontwikkelingsachterstanden: cognitieve capaciteiten

  • Casus over het gebruik van de SON-R 2-8
  • Snel en betrouwbaar screenen op een LVB met de SCIL

Casus: is er bij Dave sprake van onderschatting van zijn cognitieve capaciteiten?

Het inschatten van het intelligentieniveau is belangrijk bij uiteenlopende doelgroepen in verschillende contexten. Met de SON-R 2-8 kan een oordeel gegeven worden over de algemene intelligentie van jonge kinderen van twee tot acht jaar. Omdat de SON-R 2-8 kan worden afgenomen zonder daarbij gesproken of geschreven taal te gebruiken is de test bijzonder geschikt om te gebruiken bij kinderen die problemen hebben met betrekking tot taal en communicatie. In de casus van Dave wordt toegelicht hoe de SON-R 2-8 ingezet kan worden met betrekking tot het inschatten van het intelligentieniveau.

Snel en betrouwbaar screenen op een licht verstandelijke beperking

Iemand die voortdurend te laat komt? Het kan duiden op laksheid, maar het kan ook zijn dat diegene moeite heeft met het interpreteren van een rooster of agenda. Iemand die agressief reageert op hulp of opbouwende kritiek? Het kan worden weggezet als ‘brutaal’ of ‘asociaal’, maar het kan ook een verdedigingsmechanisme zijn om te maskeren dat hij/zij bepaalde dingen simpelweg niet of langzamer begrijpt. Deze en vele andere voorbeelden kunnen een teken zijn van een Licht Verstandelijke Beperking (LVB). Maar vaak genoeg zul je het helemaal niet merken en blijft een LVB -helaas- verborgen.

Meer over ontwikkelingsachterstanden

Adaptief gedrag Meer informatie
Sociaal-emotioneel functioneren Meer informatie
Motorische ontwikkeling Meer informatie