Ontwikkelingsachterstanden: motorische ontwikkeling

  • Het belang van motorische vaardigheden voor een gezonde ontwikkeling
  • Screening en diagnostiek van motorische ontwikkelingsachterstanden

Psychomotoriek: de basis voor een gezonde ontwikkeling

Grof-, fijn- en visuomotorische vaardigheden zijn voor kinderen in het dagelijks leven onmisbaar om goed te kunnen functioneren en om aan de verwachtingen van de omgeving te voldoen. Kinderen moeten kunnen fietsen, voetballen met hun vriend(innet)jes, hun naam schrijven, knutselwerkjes maken en nog veel meer. Moeilijkheden met deze ogenschijnlijk eenvoudige taken kunnen nadelige gevolgen hebben voor participatie in fysieke activiteiten, het algemene leervermogen, zelfvertrouwen, deelname aan sociale interacties en aanvaarding door leeftijdgenoten. 

Screening en diagnostiek van motorische ontwikkelingsachterstanden

De ontwikkeling van motorische vaardigheden is van belang voor een gezonde kinderlijke ontwikkeling. Zo hangt een goede ontwikkeling van de motorische vaardigheden onder andere samen met een goede ontwikkeling van cognitieve vaardigheden. Bij het meten van motorische ontwikkelingsachterstanden is het daarom belangrijk om gebruik te maken van betrouwbare en wetenschappelijk onderbouwde instrumenten, zoals de IDS-2, ABAS-3, Vineland-S en KTK-NL.

Meer over ontwikkelingsachterstanden

Cognitieve capaciteiten Klik hier voor meer informatie
Sociaal-emotioneel functioneren Klik hier voor meer informatie