Met wie wij dat doen

Hogrefe Uitgevers maakt deel uit van de Hogrefe Publishing Group. Wij werken regelmatig samen met de zestien andere landen waar Hogrefe vestigingen heeft. Zo kunnen wij optimaal profiteren van alle kennis en uitgaven die wereldwijd beschikbaar zijn. Tegelijkertijd blijft in elk land oog voor de eigen behoeften en lokale cultuur bestaan, en zijn onze publicaties dus in elk land anders.

In alle bescheidenheid kunnen we zeggen dat wij als uitgever zo goed zijn als onze auteurs. De bijdrage die wij kunnen leveren aan het waardevolle werk van psychologen, orthopedagogen, psychiaters en behandelaars, danken we voor een groot deel aan de kennis en kunde van die auteurs. Waardevolle samenwerkingen hebben we onder andere met Ilse Noens, Caroline Braet, Selma Ruiter, Peter Tellegen, Jaap Laros, Bas Tierolf, Herbert Roeyers, Alexander Grob, Maretha de Jonge, Annelies de Bildt, Filip De Fruyt, Roy Kessels, Annelies Spek, Fredrike Bannink, Els Blijd-Hoogewys, Russ Haris, Marja Boxhoorn, Robert Leahy, Aaron Beck, Steven Hayes, Peg Dawson, Richard Guare, Haim Omer en nog vele anderen.

Andere waardevolle verbindingen vindt Hogrefe in haar lidmaatschap bij de European Test Publishers Group (ETPG) en de International Test Commission (ITC). Deze verbindingen dragen bij aan de ontwikkeling van kwalitatief sterke meetinstrumenten gebaseerd op de nieuwste inzichten, stimuleren innovatie, een hoge professionele standaard en een wereldwijde inzetbaarheid voor psychologische tests.

Als Hogrefe hebben wij het Sustainable Development Goals Compact van de Verenigde Naties ondertekend. Door dit verdrag te ondertekenen, tonen wij onze bereidheid ons in te zetten voor maatschappelijke en ecologische doelen. De 17 duurzaamheidsdoelen die dit verdrag omvat gaan onder andere over het gebruik van schone energie, het streven naar verantwoordelijke consumptie en productie, en het creëren van bewustzijn omtrent klimaatverandering.

De bedrijven waar wij mee samenwerken voor het drukken van onze materialen zijn met het oog op duurzaamheid zorgvuldig gekozen. De drukkers van onze testmaterialen en boeken compenseren de onvermijdelijke Co2 uitstoot die zij hebben. Onze drukkers maken gebruik van gerecyclede papiersoorten, halen papierproducten uit een duurzaam beheerd bos en drukken volgens FSC richtlijnen. Ook dragen zij bij aan een betere wereld door internationale projecten te ondersteunen in gebieden waar hulp nodig is, enkel elektrisch te rijden en hun eigen zonne-energie op te wekken. De vele certificaten die onze drukkers hebben mogen ontvangen zijn bewijs voor de krachtige drijfveer die klimaatverandering voor ieder vormt.