PEERS: aanvullende materialen

Bij de PEERS handleiding voor trainers zijn een aantal aanvullende materialen beschikbaar om door ouders, jongeren en trainers in de trainingen te worden gebruikt. Deze materialen zijn hieronder te downloaden.

Samenvattingen voor de ouders

Samenvatting voor de ouders inclusief huiswerkopdrachten. Van elke bijeenkomst, in totaal 14 samenvattingen.

  Samenvattingen voor de jongeren

  Samenvatting voor de jongeren inclusief huiswerkopdrachten. Van elke bijeenkomst, in totaal 14 samenvattingen.

  Videoclips

  In de handleiding wordt naar de volgende filmpjes verwezen:

  Administratieve materialen

  • Aantekeningen: tijdens alle bijeenkomsten van PEERS is het van belang om aantekeningen te maken over bijvoorbeeld het gemaakte huiswerk.
  • Schema voor geplande afwezigheid: om te inventariseren wanneer deelnemers verhinderd zijn.
  • Telefoonrooster: dit telefoonrooster wordt gebruikt om een overzicht te krijgen van de geplande telefoongesprekken binnen de groep.
  • Logboek (beeld)belafspraken binnen de groep: tijdens de eerste zes bijeenkomsten is een huiswerkopdracht om een (beeld) belgesprek te voeren met een deelnemer binnen de groep. Daarom is er een belschema gemaakt om deze belafspraken overzichtelijk te organiseren en te communiceren.
  • Quiz-antwoordblad: nodig voor het spelen van de Quiz
  • Huiswerklogboek: voor het registreren van het gemaakte huiswerk.
  • Puntenlogboek: voor het registreren van het aantal behaalde punten per deelnemer en voor de groep
  • Goed samenspel logboek: voor het bijhouden van het aantal punten voor goed samenspel.

  Vragenlijsten

  In het kader van een gedegen routinematige monitoring van de uitkomsten van deze interventie is het van belang om met behulp van vragenlijsten de voortgang te monitoren (voor-, na en eventueel follow-up meting). Dit is niet primair van belang voor ROM of wetenschap, maar kan juist ook een zeer waardevolle informatie opleveren voor een behandelevaluatie op een individueel niveau. Hiervoor kunnen drie vragenlijsten gebruikt worden:

  TASSK-R (Test of Adolscent Social Skills Knowledge): een meerkeuze kennistest om kennis van de inhoud van de didactische lessen na te gaan.

  QSQ-A (Quantity of Socialisation Questionnaire): een korte vragenlijst om na te gaan hoe vaak een jongere afspreekt met leeftijdsgenoten.

  SRS-2 (Social Resposiveness Scale): een goed gevalideerde gestandaardiseerde vragenlijst om de sociale responsiviteit mee in kaart te brengen. De SRS-2 is hier te bestellen.

  PEERS App

  Om alles wat geleerd is tijdens de PEERS training actief te houden en regelmatig toe te passen, is er een app ontwikkeld waarin alle lesstof en videodemonstraties terug te zien zijn. De PEERS app is gratis te downloaden via de Apple of Google App Store.