Privacyverklaring Hogrefe Uitgevers

Hogrefe Uitgevers is zich ervan bewust dat u bij het gebruiken van onze website en webshop persoonlijke gegevens aan ons toevertrouwt. Wij waarderen uw vertrouwen en zullen uw gegevens met de grootst mogelijke zorg en vertrouwelijkheid behandelen. In dit document beschrijven we hoe we dat doen.

1. De verwerkingsverantwoordelijke voor verwerking van gegevens

De verwerkingsverantwoordelijke zoals omschreven in de ‘EU algemene verordening gegevensbescherming’ (EU-AVG; artikel 4 paragraaf 7) is:

Hogrefe Uitgevers BV
Weteringschans 128
1017 XV  Amsterdam
Netherlands

+31 20 671 35 43
administratie@hogrefe.nl 

2. Gegevens verzamelen

Tenzij hierna anders vermeld verzamelen, verwerken en gebruiken we uw persoonlijke gegevens niet. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we wel enige informatie zoals IP-adres, het type en de versie van uw internetbrowser, uw besturingssysteem, het internetadres dat naar ons verwees, het tijdstip, de bezochte pagina en het medium. Deze informatie kan niet worden gebruikt om u te identificeren. Dit wordt anoniem geëvalueerd voor statistisch onderzoek en is nodig om onze website goed te kunnen weergeven en de stabiliteit en veiligheid ervan te kunnen garanderen. 

Indien u onze nieuwsbrief van ons ontvangt, registreren wij uw interacties, met als doel om de inhoud van onze communicatie aan te passen met datgene waarvan wij denken dat het voor u relevant is. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor het optimaliseren van de inhoud van nieuwsbrieven die wij aan u verzenden. U kunt zich op elk moment voor deze nieuwsbrieven afmelden. 

3. Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen indien u ons daar zelf toestemming voor geeft door zich aan te melden voor een account in onze webshop, of indien u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief en de daarvoor benodigde gegevens zelf aan ons levert. Met persoonlijke gegevens worden alle gegevens bedoeld die aan u als persoon gerelateerd zijn, zoals naam, adres, e-mail en gebruikersgedrag. Voor uw account in de webshop kunnen daarnaast nog gegevens die betrekking hebben op uw organisatie opgeslagen worden.

Registratie in onze webshop is vrijwillig, maar kan noodzakelijk zijn om gebruik te maken van onze dienstverlening. Wanneer u gebruik maakt van onze webshop, slaan we gegevens op die nodig zijn om onze dienst te verlenen. U kunt uw gegevens in uw account altijd zelf aanpassen of verwijderen.

In onze webshop wordt gebruik gemaakt van een aantal dienstverleners voor het verwerken van betalingen. Deze worden overal duidelijk aangegeven en kunnen ontvanger zijn van uw persoonlijke gegevens voor zover die nodig zijn voor het verwerken van de betaling. Deze gegevens worden alleen opgeslagen voor de duur van de verwerking van de betaling. We gebruiken opgeslagen gegevens alleen voor het bedoelde gebruik, zoals het leveren van producten en versturen van de nieuwsbrief. We gebruiken deze gegevens ook om u op te hoogte te houden van nieuwe producten, tenzij u aangeeft daar geen prijs op te stellen. 

In geval u gegevens aan ons doorgeeft per e-mail of telefoon in het kader van een vraag over onze producten of dienstverlening, zullen wij deze gebruiken om u te bereiken om uw vraag beantwoorden, maar uw gegevens niet opslaan in een bestand met contactgegevens. 

4. Gebruik van plug-ins voor sociale media

Op onze website worden plug-ins gebruikt voor de volgende sociale media:

LinkedIn, Twitter, Facebook, Google+ en XING.

Om uw privacy te beschermen hebben wij technische maatregelen genomen die voorkomen dat deze plug-ins gegevens over u verzamelen en verzenden zonder uw toestemming. Op pagina’s met plug-ins zijn deze standaard uitgeschakeld; deze worden alleen geactiveerd wanneer u de knop van de betreffende plug-in aanklikt.

Als een plug-in geactiveerd is door erop te klikken, verzamelt deze persoonlijke gegevens over u, zoals uw IP-adres, en verzendt die naar het bedrijf achter de betreffende plug-in. Wij hebben geen controle over welke gegevens er precies door de betreffende bedrijven worden opgeslagen. Meer informatie over welke gegevens worden opgeslagen, wat hiermee gedaan wordt en over uw rechten en privacy-instellingen vindt u in de privacyverklaringen van de betreffende sociale media. Deze zijn beschikbaar op: 

LinkedIn  
Twitter
Facebook  
Google
Xing

5. Hogrefe Testsystem (HTS)

Meer informatie over gegevensbescherming tijdens het gebruik van ons digitale platform HTS vindt u bij ‘Privacy’ op de pagina ‘Over HTS’ op het HTS-toegangsportaal. 

6. Solliciteren

Indien u bij ons via e-mail solliciteert zullen we deze gegevens uitsluitend gebruiken ter behandeling van de sollicitatie en deze niet aan derden geven, noch ergens opslaan.

7. Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die onze website creëert en bewaart op uw harde schijf in een tijdelijke opslag in het geheugen. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Ze veroorzaken geen schade en bevatten geen persoonlijke gegevens over u. De informatie in cookies zorgt wel dat we uw computer bij uw volgende bezoek kunnen herkennen. Daarmee kunnen we de navigatie vergemakkelijken en de website gebruiksvriendelijker maken, bijvoorbeeld door op te slaan dat u de Nederlandse website van Hogrefe bezoekt.

Indien gewenst kunt u de instellingen van uw internet-browser zo instellen dat bepaalde of alle cookies worden geweigerd. Dit kan betekenen dat bepaalde onderdelen van onze website niet meer goed werken.

8. Gegevens aan derden verstrekken

We zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken tenzij we wettelijk verplicht zijn informatie te geven of wanneer dat nodig is om aan onze verplichtingen uit een overeenkomst met u te voldoen, bijvoorbeeld door uw afleveradres door te geven aan een bezorger of uw betaalgegevens aan een online betaaldienst. In die gevallen zullen we de gegevens die we doorgeven tot het minimum beperken. Ook onze externe leveranciers zijn contractueel en wettelijk gebonden om alle databeschermingsregels op te volgen.

9. Tracking

9.1. Google Analytics

Als u toestemming hebt gegeven, gebruiken wij Google Analytics, een analyse-hulpmiddel van Google LLC. De verantwoordelijke dienstverlener in de EU is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google").

Google Analytics gebruikt cookies ter ondersteuning van de analyse van het gebruik van de website. De informatie die door het cookie gegenereerd wordt over uw gebruik van de website wordt over het algemeen verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

We gebruiken de Gebruikers-ID-functie. Met behulp van het gebruikers-ID kunnen we een unieke, permanente ID toekennen aan een of meerdere sessies (en de bijbehorende activiteiten) en de activiteiten van een gebruiker op vanaf meerdere apparaten analyseren.

We gebruiken de ‘anonymizeIP’-functie (IP masking): doordat IP anonimisatie is geactiveerd op deze website, wordt uw IP-adres eerst door Google gemaskeerd binnen een lidstaat van de EU of een ander lid van de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar gemaskeerd. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgestuurd voor Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Tijdens uw bezoek aan de website worden de volgende gegevens verzameld: de pagina’s die u heeft bezocht, uw ‘gebruikspad’, het behalen van ‘website-doelen’ (conversies, zoals nieuwsbriefinschrijvingen of downloads), uw gebruikersgedrag (zoals kliks, tijd per pagina, ‘bounce rate’), uw locatie bij benadering (regio), uw IP-adres (in gemaskeerde vorm), technische informatie over uw browser en het gebruikte apparaat (zoals taalinstelling, schermresolutie), uw internetprovider en URL van de verwijzer (via welke website of advertentie u op deze website terechtkwam).

Google gebruikt de betreffende informatie om ten behoeve van de beheerder van deze website uw gebruik van de website te evalueren en te rapporteren over de activiteit op deze website. De door Google Analytics geleverde rapportages worden gebruikt om de prestaties van de website en het succes van marketingcampagnes te analyseren. 

De ontvanger van de gegevens is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland als de verwerker. Met dit doel hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. Google LLC, gevestigd in Californië (VS) en, indien van toepassing, de Amerikaanse autoriteiten hebben toegang tot de door Google opgeslagen gegevens. 

De gegevens die wij versturen en die gekoppeld is aan cookies wordt automatisch verwijderd. Gegevens die het einde van hun bewaarperiode hebben bereikt worden automatisch eenmaal per maand verwijderd.

U kunt ook voorkomen dat Google de door het cookie gegenereerde en aan uw websitegebruik gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) verzameld en verwerkt door: 

  1. Geen toestemming te geven voor het opslaan van cookies, of
  2. Het downloaden en installeren van de aanvullende toepassing voor uw browser om Google Analytics te deactiveren.

U kunt het opslaan van cookies ook voorkomen door de betreffende instellingen te selecteren in uw browser. Als u uw browser instelt om alle cookies te weigeren, dan kan dit echter het functioneren van deze en andere website beperken. Om te voorkomen dat Universal Analytics data verzameld over verschillende apparaten, dient u zich op alle gebruikte systemen af te melden. 

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en dataveiligheid bij Google vindt u hier https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/nl/ en hier https://policies.google.com/?hl=nl.

De juridische basis voor de dataverwerking is uw toestemming, artikel 6 (1) AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken voor toekomstige gegevens.

10. Adverteren

Wij sturen advertentiemateriaal per e-mail om u te informeren over actuele ontwikkelingen, producten en aanbiedingen. De juridische basis hiervoor is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 (1) AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken met werking voor de toekomst. U kunt uw herroeping op elk moment sturen naar de contactgegevens van onze functionaris gegevensbescherming. Uw persoonlijke gegevens worden verwijderd nadat u uw toestemming hebt ingetrokken. 

10.1. Google Ads

Wij gebruiken Google Ads. Dit is een online advertentie-programma van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 (VS). De beheerder voor gebruikers in de EU/EER en Zwitserland is Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5 (Ierland).

Dit betekent dat wij Google Ads plaatsen en als onderdeel daarvan gebruikmaken van Google Remarketing en conversie-tracering. Deze advertenties worden weergeven bij zoekopdrachten op websites in het Google advertentie-netwerk. Wij maken ook gebruik van Google Ads remarketing-lijsten voor zoek-advertenties. Dit stelt ons in staat om zoek-advertenties af te stemmen op gebruikers die onze website al eerder bezocht hebben. De genoemde diensten zorgen dat wij onze Advertenties kunnen combineren met specifieke zoektermen en om advertenties aan eerdere bezoekers te tonen die, bijvoorbeeld, een onderwerp betreffen dat bezoekers eerder op onze website hebben bekeken. Zo kunnen we op interesse gebaseerde advertenties tonen aan gebruikers van onze website op andere websites binnen het Google advertentie-netwerk (als een “Google ad” als onderdeel van Google Search of op andere websites).

Het analyseren van online gebruikersgedrag is noodzakelijk voor interesse-gerelateerde vertoningen. Google gebruikt cookies om deze analyses uit te voeren. Wanneer u op een advertentie klikt of onze website bezoekt, dan plaatst Google een cookie op de computer van de gebruiker. Deze cookies Hebben een looptijd van 90 dagen. De informatie die het betreffende cookie verzamelt, wordt gebruikt om de bezoeker bij een daaropvolgende zoekopdracht te benaderen. Meer informatie over de gebruikte cookie-technologie vindt u ook in de notities van Google over website-statistieken en in de privacyverklaring. Met behulp van deze technologie ontvangen Google en wij als klant de informatie dat een gebruiker op een advertentie geklikt heeft en is doorgestuurd naar onze websites. De informatie die op deze manier wordt verzameld, wordt uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden om advertenties te optimaliseren. We ontvangen geen enkele informatie waarmee bezoekers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden. Uw IP-adres wordt verzonden naar Google, maar omdat wij op deze website gebruik maken van de IP-maskeringsfunctie van Google is uw IP-adres geanonimiseerd. 

De statistieken die wij van Google ontvangen bevatten het totale aantal gebruikers dat op één van onze advertenties geklikt heeft en, indien van toepassing, of ze naar een pagina op onze website zijn doorgestuurd met een conversie-tag. Op basis van deze statistieken kunnen wij bijhouden bij welke zoektermen er vaak op onze advertenties werd geklikt en bij welke advertenties gebruikers contact met ons opnamen via het contactformulier.

Voor zover er gegevens verwerkt worden buiten de EER, waar er geen databescherming is vergelijkbaar met de Europese standaarden, hebben wij contractuele afspraken met de dienstverlener gemaakt die voldoen aan EU-standaarden om te voorzien in een veilig niveau van databescherming. 

Meer informatie over dataveiligheid bij Google Ads vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl

Gegevens worden alleen verzameld en opgeslagen met uw expliciete toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1 (a) van de AVG. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken voor toekomstige gegevens. 

Als u niet wilt dat uw bezoek wordt opgenomen in de gebruikersstatistieken, dan kunt u dit voorkomen door het opslaan van de cookies die voor deze technologieën nodig zijn te weigeren, bijvoorbeeld via de instellingen van uw browser.

Het is ook mogelijk om de soorten Google Ads te selecteren of om interesse-gerelateerde advertenties uit te schakelen op Google via de advertentie-instellingen. U kunt ook het gebruik van cookies door externe providers uitschakelen met behulp van het network advertising initiative. Wij en Google blijven echter statistische informatie ontvangen over het aantal en het tijdstip van website-bezoeken. Als u ook in deze statistieken niet wilt worden opgenomen, dan kunt u dit voorkomen met behulp van aanvullende toepassingen voor uw browser ( bijvoorbeeld de Ghostery add-on).

11. Bescherming van uw persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden bewaard op servers binnen Europa waartoe de toegang beperkt is. We nemen technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat de gegevens beschermd zijn tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Onze veiligheidsmaatregelen worden op regelmatige basis geëvalueerd en worden aangepast als dit nodig is door technologische vooruitgang.

12. Gegevens inzien en bezwaar maken

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, en om bezwaar te maken tegen het in de toekomst verwerken of doorgeven van uw gegevens. U kunt uw toestemming om uw gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wanneer u bezwaar maakt zullen we uw persoonlijke gegevens niet langer werken, behalve als we kunnen aantonen dat hiervoor gegronde redenen zijn die zwaarder wegen dan uw voorkeuren, rechten en vrijheden, of als het verwerken nodig is op juridische gronden. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering naar ons toesturen per e-mail. Hogrefe Uitgevers zal zo snel mogelijk, en in elk geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

13. Vragen

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens of over gegevensbescherming in het algemeen kunt u contact opnemen met Hogrefe Uitgevers.

Hogrefe Uitgevers BV

Contact
Adres

Weteringschans 128

1017 XV Amsterdam
Nederland

03/2024