Privacyverklaring Hogrefe Uitgevers

Hogrefe Uitgevers is zich ervan bewust dat u bij het gebruiken van onze website en webshop persoonlijke gegevens aan ons toevertrouwt. Wij waarderen uw vertrouwen en zullen uw gegevens met de grootst mogelijke zorg en vertrouwelijkheid behandelen. In dit document beschrijven we hoe we dat doen.

1. De verwerkingsverantwoordelijke voor verwerking van gegevens

De verwerkingsverantwoordelijke zoals omschreven in de ‘EU algemene verordening gegevensbescherming’ (EU-AVG; artikel 4 paragraaf 7) is:

Hogrefe Uitgevers BV
Weteringschans 128
1017 XV  Amsterdam
Netherlands

+31 20 671 35 43
administratie@hogrefe.nl 

2. Gegevens verzamelen

Tenzij hierna anders vermeld verzamelen, verwerken en gebruiken we uw persoonlijke gegevens niet. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we wel enige informatie zoals IP-adres, het type en de versie van uw internetbrowser, uw besturingssysteem, het internetadres dat naar ons verwees, het tijdstip, de bezochte pagina en het medium. Deze informatie kan niet worden gebruikt om u te identificeren. Dit wordt anoniem geëvalueerd voor statistisch onderzoek en is nodig om onze website goed te kunnen weergeven en de stabiliteit en veiligheid ervan te kunnen garanderen. 

Indien u onze nieuwsbrief van ons ontvangt, registreren wij uw interacties, met als doel om de inhoud van onze communicatie aan te passen met datgene waarvan wij denken dat het voor u relevant is. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor het optimaliseren van de inhoud van nieuwsbrieven die wij aan u verzenden. U kunt zich op elk moment voor deze nieuwsbrieven afmelden. 

3. Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen indien u ons daar zelf toestemming voor geeft door zich aan te melden voor een account in onze webshop, of indien u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief en de daarvoor benodigde gegevens zelf aan ons levert. Met persoonlijke gegevens worden alle gegevens bedoeld die aan u als persoon gerelateerd zijn, zoals naam, adres, e-mail en gebruikersgedrag. Voor uw account in de webshop kunnen daarnaast nog gegevens die betrekking hebben op uw organisatie opgeslagen worden.

Registratie in onze webshop is vrijwillig, maar kan noodzakelijk zijn om gebruik te maken van onze dienstverlening. Wanneer u gebruik maakt van onze webshop, slaan we gegevens op die nodig zijn om onze dienst te verlenen. U kunt uw gegevens in uw account altijd zelf aanpassen of verwijderen.

In onze webshop wordt gebruik gemaakt van een aantal dienstverleners voor het verwerken van betalingen. Deze worden overal duidelijk aangegeven en kunnen ontvanger zijn van uw persoonlijke gegevens voor zover die nodig zijn voor het verwerken van de betaling. Deze gegevens worden alleen opgeslagen voor de duur van de verwerking van de betaling. We gebruiken opgeslagen gegevens alleen voor het bedoelde gebruik, zoals het leveren van producten en versturen van de nieuwsbrief. We gebruiken deze gegevens ook om u op te hoogte te houden van nieuwe producten, tenzij u aangeeft daar geen prijs op te stellen. 

In geval u gegevens aan ons doorgeeft per e-mail of telefoon in het kader van een vraag over onze producten of dienstverlening, zullen wij deze gebruiken om u te bereiken om uw vraag beantwoorden, maar uw gegevens niet opslaan in een bestand met contactgegevens. 

4. Gebruik van plug-ins voor sociale media

Op onze website worden plug-ins gebruikt voor de volgende sociale media:

LinkedIn, Twitter, Facebook, Google+ en XING.

Om uw privacy te beschermen hebben wij technische maatregelen genomen die voorkomen dat deze plug-ins gegevens over u verzamelen en verzenden zonder uw toestemming. Op pagina’s met plug-ins zijn deze standaard uitgeschakeld; deze worden alleen geactiveerd wanneer u de knop van de betreffende plug-in aanklikt.

Als een plug-in geactiveerd is door erop te klikken, verzamelt deze persoonlijke gegevens over u, zoals uw IP-adres, en verzendt die naar het bedrijf achter de betreffende plug-in. Wij hebben geen controle over welke gegevens er precies door de betreffende bedrijven worden opgeslagen. Meer informatie over welke gegevens worden opgeslagen, wat hiermee gedaan wordt en over uw rechten en privacy-instellingen vindt u in de privacyverklaringen van de betreffende sociale media. Deze zijn beschikbaar op: 

LinkedIn  
Twitter
Facebook  
Google
Xing

5. Hogrefe Testsystem (HTS)

Meer informatie over gegevensbescherming tijdens het gebruik van ons digitale platform HTS vindt u bij ‘Privacy’ op de pagina ‘Over HTS’ op het HTS-toegangsportaal. 

6. Solliciteren

Indien u bij ons via e-mail solliciteert zullen we deze gegevens uitsluitend gebruiken ter behandeling van de sollicitatie en deze niet aan derden geven, noch ergens opslaan.

7. Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die onze website creëert en bewaart op uw harde schijf in een tijdelijke opslag in het geheugen. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Ze veroorzaken geen schade en bevatten geen persoonlijke gegevens over u. De informatie in cookies zorgt wel dat we uw computer bij uw volgende bezoek kunnen herkennen. Daarmee kunnen we de navigatie vergemakkelijken en de website gebruiksvriendelijker maken, bijvoorbeeld door op te slaan dat u de Nederlandse website van Hogrefe bezoekt.

Indien gewenst kunt u de instellingen van uw internet-browser zo instellen dat bepaalde of alle cookies worden geweigerd. Dit kan betekenen dat bepaalde onderdelen van onze website niet meer goed werken.

8. Gegevens aan derden verstrekken

We zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken tenzij we wettelijk verplicht zijn informatie te geven of wanneer dat nodig is om aan onze verplichtingen uit een overeenkomst met u te voldoen, bijvoorbeeld door uw afleveradres door te geven aan een bezorger of uw betaalgegevens aan een online betaaldienst. In die gevallen zullen we de gegevens die we doorgeven tot het minimum beperken. Ook onze externe leveranciers zijn contractueel en wettelijk gebonden om alle databeschermingsregels op te volgen.

9. Bescherming van uw persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden bewaard op servers binnen Europa waartoe de toegang beperkt is. We nemen technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat de gegevens beschermd zijn tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Onze veiligheidsmaatregelen worden op regelmatige basis geëvalueerd en worden aangepast als dit nodig is door technologische vooruitgang.

10. Gegevens inzien en bezwaar maken

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, en om bezwaar te maken tegen het in de toekomst verwerken of doorgeven van uw gegevens. U kunt uw toestemming om uw gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wanneer u bezwaar maakt zullen we uw persoonlijke gegevens niet langer werken, behalve als we kunnen aantonen dat hiervoor gegronde redenen zijn die zwaarder wegen dan uw voorkeuren, rechten en vrijheden, of als het verwerken nodig is op juridische gronden. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering naar ons toesturen per e-mail. Hogrefe Uitgevers zal zo snel mogelijk, en in elk geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

11. Vragen

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens of over gegevensbescherming in het algemeen kunt u contact opnemen met Hogrefe Uitgevers.

Hogrefe Uitgevers BV

Contact
Adres

Weteringschans 128

1017 XV Amsterdam
Nederland

28/06/2018