GIT-PD in de praktijk

GIT-PD in de praktijk

Guidline-informed treatment for personality disorders

door Helga Aalders, Marjolijn Hengstmengel

Boek
Boek
GIT-PD in de praktijk
ISBN: 9789492297273
2019, 286 Pagina's
€ 27,52
Exclusief BTW
bladwijzer
GIT-PD in de praktijk

Beschrijving

Bekijk hier enkele voorbeeldpagina's uit dit boek.

Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben vaak dusdanige moeite met het dagelijks functioneren dat er forse problemen ontstaan op het gebied van veiligheid, gezondheid, relaties en sociaal maatschappelijke particitpatie. Het is dus van groot belang dat mensen met een persoonlijkheidsstoornis een adequate behandeling krijgen.

Hoewel uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat specifieke psychotherapeutische behandelingen effectief zijn, blijkt in de praktijk dat veel patiënten deze niet (of niet in de juiste dosering) krijgen. En de meer reguliere sociaal-psychiatrische behandeling die ze wel krijgen, is vaak weinig effectief.

Om die reden heeft het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen in samenwerking met een expertgroep, bestaande uit medewerkers uit 8 instellingen in Nederland, een model ontwikkeld voor kwalitatief goede en kosteneffectieve zorg voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis.

Dit model, genaamd Guideline Informed Treatment – Personality Disorders (GIT-PD), bevat bewezen werkende kenmerken van specialistische psychotherapeutische behandelvormen en is geïntegreerd met sociaal psychiatrische behandelvormen.In GIT-PD staan de volgende kenmerken centraal:

  • integrale probleembenadering,
  • generiek werkzame factoren van evidence based behandelmethoden,
  • gecombineerd met uit verschillende specialistische methoden voortvloeiende interventies voor specifieke pathologie,
  • veel aandacht voor het maken van goed kloppende casusconceptualisatie en op maat behandelplan,
  • groepsgericht werken, tenzij...
  • multidisciplinair team,
  • samenwerking met netwerk.

In het boek GIT-PD in de praktijk wordt onder redactie van Helga Aalders en Marjolijn Hengstmengel uiteengezet wat het GIT-PD-model is. In 11 beknopte hoofstukken en geïllustreerd met heldere voorbeelden beschrijven zij de verschillende facetten van GIT-PD: zoals de intake- en contracteerfase, het groepsmodulair werken, het shared caseload principe, begrensd behandelen en het belang van betrekken van naasten bij de behandeling.

Daarnaast wordt ingegaan op thema’s als epistemisch vertrouwen, somatiek, farmacotherapie en leefstijl, interpersoonlijke sensitiviteit, emotieregulatie, negatief zelfbeeld, suïcidaliteit en zelfbeschadiging. Vanzelfsprekend is er ook uitgebreid aandacht voor de implementatie van het GIT-PD-model in de praktijk. In dit laatste hoofdstuk krijgt de lezer handvatten aangereikt hoe men deze ingrijpende cultuuromslag kan bereiken en borgen.

Door Altrecht wordt daarnaast een GIT-PD congres en een masterclass over de narcistische persoonlijkheidsstoornis georganiseerd.

Ref-ID:5729127_M P-ID:5729127_M

Artikel Hinzugefügt