Diagnostiek en behandeling van gedragsproblemen bij kinderen

Diagnostiek en behandeling van gedragsproblemen bij kinderen

door Walter Matthys

Boek
Boek
Diagnostiek en behandeling van gedragsproblemen bij kinderen
ISBN: 9789492297341
2019, 160 Pagina's
€ 22,94
Exclusief BTW
bladwijzer
Diagnostiek en behandeling van gedragsproblemen bij kinderen

Beschrijving

Bekijk hier enkele voorbeeldpagina's uit dit boek.

Wie van ons heeft als kind zijn ouders nooit een grote mond gegeven? Of een ander kind een tik uitgedeeld? En wie van ons is niet eens later thuisgekomen dan was afgesproken? Slecht luisteren, een vechtpartijtje en zich niet aan afspraken houden, dat hoort bij kinderen. Maar als ze vaak voorkomen, maken ouders zich zorgen.
Ze nemen contact op met het buurt-, wijk- of jeugdteam, met het centrum voor jeugd en gezin of met de huisarts. De huisarts kan een gesprek voorstellen met de praktijkondersteuner huisarts jeugd of met de praktijkondersteuner huisarts geestelijke gezondheidszorg jeugd. De ouders kunnen doorverwezen worden naar de specialistische jeugdhulp of naar de geestelijke gezondheidszorg voor jongeren (jeugd-GGZ). De zorgen van de ouders kunnen ook ter sprake komen in een gesprek met de jeugdarts, de jeugdverpleegkundige of de kinderarts. Of de ouders zoeken zelf hulp bij een pedagoog of psycholoog. Ook leraren kunnen zorgen hebben over het gedrag van een leerling en brengen die in bij de intern begeleider.
Voor alle professionals met wie de ouders of leraren in gesprek komen is de eerste stap het herkennen van gedragsproblemen, waarna diagnostiek of verwijzing voor diagnostiek volgt en zo nodig behandeling.

Kinderen en jongeren met gedragsproblemen lopen een verhoogd risico op ongunstige uitkomsten zoals: het niet afmaken van een opleiding, afhankelijkheid van sociale voorzieningen, depressie, verslaving, delinquentie, suïcidepogingen en lichamelijke gezondheidsproblemen. Dit is vooral het geval wanneer deze problemen een klinisch niveau bereiken en de diagnose van oppositioneel opstandige stoornis of normoverschrijdende gedragsstoornis wordt gesteld. Maar ook kinderen en jongeren met minder ernstige vormen van gedragsproblemen lopen een risico.

Om die reden is het tijdig herkennen, diagnosticeren en behandelen van gedragsproblemen van groot belang, des te meer omdat effectieve psychologische interventies voorhanden zijn.

Diagnostiek en behandeling van gedragsproblemen bij kinderen van Walter Matthys biedt wetenschappelijk onderbouwde, praktijkrelevante informatie over wat gedragsproblemen inhouden (hoofdstuk 1), hoe ze ontstaan (hoofdstuk 2), hoe ze worden gediagnosticeerd (hoofdstuk 3) en hoe ze worden behandeld (hoofdstuk 4). Een nabeschouwing met aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling sluit het boek af.

Een gedegen overzicht van de huidige kennis gecombineerd met uiterst praktische voorbeelden, handvatten en adviezen maken dit boek een onmisbare bron van informatie voor de brede doelgroep die te maken heeft met kinderen en jongeren met gedragsproblemen. Van jeugd- en gezinsprofessionals, huisartsen, POH's, gz-psychologen, orthopedagogen generalist, klinisch psychologen en psychiaters tot jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en kinderartsen, leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren.

Walter Matthys is emeritus hoogleraar, Universiteit Utrecht. Als kinder- en jeugdpsychiater was hij werkzaam bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Bekijk ook eens

Gedragsproblemen bij kinderen

Wegwijzer voor ouders van kinderen met brutaal, boos of agressief gedrag door Walter Matthys, Christine Boersma

Alle kinderen zijn weleens brutaal. Of boos, omdat ze hun zin niet krijgen. Dat is niet erg. Dat hoort bij kinderen. We spreken van gedragsproblemen als dit gedrag vaak voorkomt en als het gedrag nadelige gevolgen heeft voor het kind of de omgeving.

Leverbaar als:
Bekijken

Brutaal, boos of agressief gedrag op school

Omgaan met sociaal storend gedrag door Walter Matthys, Christine Boersma

Brutaal, boos of agressief gedrag op school bevat adviezen en handvatten hoe leerkrachten van het primair en voortgezet onderwijs kinderen met sociaal storend gedrag meer passend gedrag kunnen leren.

Leverbaar als:
Bekijken
Ref-ID:5729134_M   P-ID:5729134_M

Artikel Hinzugefügt