• Om dit artikel te bestellen dient u voldoende gekwalificeerd te zijn. Tijdens het plaatsen van de bestelling kunt u uw kwalificatieniveau vastleggen.
ABAS-3

ABAS-3 Schaal voor adaptief gedrag

door Bea Kreemers, Jarymke Maljaars, Veerle Briers, Siel Bulteel, Gert Storms, Bea Maes, Ilse Noens

Downloads

Handleiding en materialen
Artikelen
Pen-en-papier
Pen-en-papier
ABAS-3 startpakket Nederlandse versie kinderen 0-4 jaar (Handleidingen ‘Instructies en verantwoording’ en ‘Nederlandse normen en aanvullende analyses’, 10 vragenlijsten ouderversie 0-4 jaar, 10 vragenlijsten leerkrachtversie 2-4 jaar, 10 scoreformulieren ouderversie 0-4 jaar, 10 scoreformulieren leerkrachtversie 2-4 jaar, interventieplanner kinderen 0-4 jaar, in box)
ABAS-3 startpakket Nederlandse versie kinderen 0-4 jaar (Handleidingen ‘Instructies en verantwoording’ en ‘Nederlandse normen en aanvullende analyses’, 10 vragenlijsten ouderversie 0-4 jaar, 10 vragenlijsten leerkrachtversie 2-4 jaar, 10 scoreformulieren ouderversie 0-4 jaar, 10 scoreformulieren leerkrachtversie 2-4 jaar, interventieplanner kinderen 0-4 jaar, in box)
productnummer: 5705001
€ 348,00
Exclusief BTW
bladwijzer
ABAS-3 startpakket Nederlandse versie kinderen 5-17 jaar (Handleidingen ‘Instructies en verantwoording’ en ‘Nederlandse normen en aanvullende analyses’, 10 vragenlijsten ouderversie 5-17 jaar, 10 vragenlijsten leerkrachtversie 5-17 jaar, 10 scoreformulieren ouderversie 5-17 jaar, 10 scoreformulieren leerkrachtversie 5-17 jaar, interventieplanner kinderen 5-17 jaar, in box)
ABAS-3 startpakket Nederlandse versie kinderen 5-17 jaar (Handleidingen ‘Instructies en verantwoording’ en ‘Nederlandse normen en aanvullende analyses’, 10 vragenlijsten ouderversie 5-17 jaar, 10 vragenlijsten leerkrachtversie 5-17 jaar, 10 scoreformulieren ouderversie 5-17 jaar, 10 scoreformulieren leerkrachtversie 5-17 jaar, interventieplanner kinderen 5-17 jaar, in box)
productnummer: 5705002
€ 348,00
Exclusief BTW
bladwijzer
ABAS-3 startpakket Nederlandse versie volwassenen 18-80 jaar (Handleidingen ‘Instructies en verantwoording’ en ‘Nederlandse normen en aanvullende analyses’, 10 vragenlijsten zelfrapportage 18-80 jaar, 10 vragenlijsten informantenrapportage 18-80 jaar, 10 scoreformulieren zelfrapportage 18-80 jaar , 10 scoreformulieren informantenrapportage 18-80 jaar, interventieplanner volwassenen, in box)
ABAS-3 startpakket Nederlandse versie volwassenen 18-80 jaar (Handleidingen ‘Instructies en verantwoording’ en ‘Nederlandse normen en aanvullende analyses’, 10 vragenlijsten zelfrapportage 18-80 jaar, 10 vragenlijsten informantenrapportage 18-80 jaar, 10 scoreformulieren zelfrapportage 18-80 jaar , 10 scoreformulieren informantenrapportage 18-80 jaar, interventieplanner volwassenen, in box)
productnummer: 5705003
€ 348,00
Exclusief BTW
bladwijzer
ABAS-3 startpakket Vlaamse versie kinderen 0-4 jaar (Handleidingen ‘Instructies en verantwoording’ en ‘Vlaamse normen en aanvullende analyses’, 10 vragenlijsten ouderversie 0-4 jaar, 10 vragenlijsten leerkrachtversie 2-4 jaar, 10 scoreformulieren ouderversie 0-4 jaar, 10 scoreformulieren leerkrachtversie 2-4 jaar, interventieplanner kinderen 0-4 jaar, in box)
ABAS-3 startpakket Vlaamse versie kinderen 0-4 jaar (Handleidingen ‘Instructies en verantwoording’ en ‘Vlaamse normen en aanvullende analyses’, 10 vragenlijsten ouderversie 0-4 jaar, 10 vragenlijsten leerkrachtversie 2-4 jaar, 10 scoreformulieren ouderversie 0-4 jaar, 10 scoreformulieren leerkrachtversie 2-4 jaar, interventieplanner kinderen 0-4 jaar, in box)
productnummer: 5705004
€ 348,00
Exclusief BTW
bladwijzer
ABAS-3 startpakket Vlaamse versie kinderen 5-17 jaar (Handleidingen ‘Instructies en verantwoording’ en ‘Vlaamse normen en aanvullende analyses’, 10 vragenlijsten ouderversie 5-17 jaar, 10 vragenlijsten leerkrachtversie 5-17 jaar, 10 scoreformulieren ouderversie 5-17 jaar, 10 scoreformulieren leerkrachtversie 5-17 jaar, interventieplanner kinderen 5-17 jaar, in box)
ABAS-3 startpakket Vlaamse versie kinderen 5-17 jaar (Handleidingen ‘Instructies en verantwoording’ en ‘Vlaamse normen en aanvullende analyses’, 10 vragenlijsten ouderversie 5-17 jaar, 10 vragenlijsten leerkrachtversie 5-17 jaar, 10 scoreformulieren ouderversie 5-17 jaar, 10 scoreformulieren leerkrachtversie 5-17 jaar, interventieplanner kinderen 5-17 jaar, in box)
productnummer: 5705005
€ 348,00
Exclusief BTW
bladwijzer
ABAS-3 startpakket Vlaamse versie volwassenen 18-80 jaar (Handleidingen ‘Instructies en verantwoording’ en ‘Vlaamse normen en aanvullende analyses’, 10 vragenlijsten zelfrapportage 18-80 jaar, 10 vragenlijsten informantenrapportage 18-80 jaar, 10 scoreformulieren zelfrapportage 18-80 jaar , 10 scoreformulieren informantenrapportage 18-80 jaar, interventieplanner volwassenen, in box)
ABAS-3 startpakket Vlaamse versie volwassenen 18-80 jaar (Handleidingen ‘Instructies en verantwoording’ en ‘Vlaamse normen en aanvullende analyses’, 10 vragenlijsten zelfrapportage 18-80 jaar, 10 vragenlijsten informantenrapportage 18-80 jaar, 10 scoreformulieren zelfrapportage 18-80 jaar , 10 scoreformulieren informantenrapportage 18-80 jaar, interventieplanner volwassenen, in box)
productnummer: 5705006
€ 348,00
Exclusief BTW
bladwijzer
ABAS-3 Nederlandse versie handleidingen deel I en II
productnummer: 5705010
€ 180,00
Exclusief BTW
bladwijzer
ABAS-3 Vlaamse versie handleidingen deel I en II
productnummer: 5705011
€ 180,00
Exclusief BTW
bladwijzer
ABAS-3 Interventieplanner kinderen 0-4 jaar
productnummer: 5705012
€ 32,00
Exclusief BTW
bladwijzer
ABAS-3 Interventieplanner kinderen 5-17 jaar
productnummer: 5705013
€ 32,00
Exclusief BTW
bladwijzer
ABAS-3 Interventieplanner volwassenen 18-80 jaar
productnummer: 5705014
€ 32,00
Exclusief BTW
bladwijzer
10 ABAS-3 vragenlijsten ouderversie 0-4 jaar + 10 scoreformulieren
productnummer: 5705036
€ 68,00
Exclusief BTW
bladwijzer
10 ABAS-3 vragenlijsten leerkrachtversie 2-4 jaar + 10 scoreformulieren - Nederlandse versie
productnummer: 5705037
€ 68,00
Exclusief BTW
bladwijzer
10 ABAS-3 vragenlijsten ouderversie 5-17 jaar + 10 scoreformulieren - Nederlandse versie
productnummer: 5705038
€ 68,00
Exclusief BTW
bladwijzer
10 ABAS-3 vragenlijsten leerkrachtversie 5-17 jaar + 10 scoreformulieren
productnummer: 5705039
€ 68,00
Exclusief BTW
bladwijzer
10 ABAS-3 vragenlijsten zelfrapportage volwassenen + 10 scoreformulieren - Nederlandse versie
productnummer: 5705040
€ 68,00
Exclusief BTW
bladwijzer
10 ABAS-3 vragenlijsten informantenrapportage volwassenen + 10 scoreformulieren - Nederlandse versie
productnummer: 5705041
€ 68,00
Exclusief BTW
bladwijzer
10 ABAS-3 vragenlijsten leerkrachtversie 2-4 jaar + 10 scoreformulieren - Vlaamse versie
productnummer: 5705042
€ 68,00
Exclusief BTW
bladwijzer
10 ABAS-3 vragenlijsten ouderversie 5-17 jaar + 10 scoreformulieren - Vlaamse versie
productnummer: 5705043
€ 68,00
Exclusief BTW
bladwijzer
10 ABAS-3 vragenlijsten zelfrapportage volwassenen + 10 scoreformulieren - Vlaamse versie
productnummer: 5705044
€ 68,00
Exclusief BTW
bladwijzer
10 ABAS-3 vragenlijsten informantenrapportage volwassenen + 10 scoreformulieren - Vlaamse versie
productnummer: 5705045
€ 68,00
Exclusief BTW
bladwijzer

Doel en doelgroep

Bekijk hier een filmpje over adaptief gedrag en hoe je dat betrouwbaar in kaart kunt brengen, onder andere met de ABAS-3:

Met de ABAS-3 kan op een valide en betrouwbare manier het adaptieve gedrag van kinderen en volwassenen in kaart gebracht worden. De ABAS-3 meet vaardigheden die belangrijk zijn voor diverse gebieden in het dagelijks leven, zoals communicatie en sociaal contact, vrijetijdsbesteding, het zorgen voor de eigen gezondheid en veiligheid, of het uitvoeren van activiteiten in een thuis- of schoolomgeving.

De ABAS-3 kan worden gebruikt als onderdeel van een breder diagnostisch onderzoek naar de adaptieve vaardigheden van kinderen en volwassenen met het oog op het in kaart brengen van sterktes en zwaktes bij indicatiestelling of voor het opstellen van een behandelingsplan op maat.

Andere talen

De ABAS-3 is bij Hogrefe ook verkrijgbaar in het Deens en Fins. Andere talen zijn in voorbereiding.

Beschrijving

De ABAS-3 heeft drie leeftijdscategorieën met elk twee informantenversies:

 • Jonge kinderen (0-4 jaar), met een vragenlijst voor ouders/verzorgers en een vragenlijst voor leerkrachten en begeleiders (vanaf 2 jaar)
 • Kinderen en jongeren (5-17 jaar), met een vragenlijst voor ouders/verzorgers en een vragenlijst voor leerkrachten en begeleiders
 • Volwassenen (18-80 jaar), met een zelfrapportagevragenlijst en een informantenrapportagevragenlijst

Bij het invullen van de ABAS-3 wordt gevraagd om op een vierpuntsschaal aan te geven in welke mate iemand bepaalde adaptieve vaardigheden laat zien. De resultaten worden in kaart gebracht aan de hand van normscores voor drie domeinen (Conceptueel, Sociaal en Praktisch) en het totaal. Elk domein is opgebouwd uit de normscores van meerdere adaptieve vaardigheidsgebieden. Hierbij worden ook leeftijdsequivalenten berekend, die gebruikt kunnen worden in het kader van handelingsgerichte diagnostiek.

Conceptueel domein

 • Communicatie - Spraak-, taal- en luistervaardigheden die nodig zijn voor communicatie.
 • Functionele (voor)schoolse vaardigheden - Vaardigheden die de basis vormen voor lezen, schrijven, wiskunde.
 • Zelfsturing - Vaardigheden die nodig zijn voor onafhankelijkheid, verantwoordelijkheid en zelfsturing.

Sociaal domein

 • (Spel en) vrije tijd - Vaardigheden die nodig zijn bij vrijetijdsbesteding en recreatieve activiteiten.
 • Sociale vaardigheden - Vaardigheden die nodig zijn voor sociaal contact.

Praktisch domein

 • Maatschappelijke vaardigheden - Vaardigheden die nodig zijn om te kunnen functioneren in de maatschappij.
 • Huishoudelijke/Schoolse activiteiten - Vaardigheden die nodig zijn voor dagelijkse activiteiten in een thuis- of schoolomgeving.
 • Gezondheid en veiligheid - Vaardigheden die nodig zijn voor het beschermen van de gezondheid.
 • Zelfverzorging - Vaardigheden die nodig zijn voor persoonlijke verzorging.
 • Werk (alleen voor 18-80 jaar) - Vaardigheden die nodig zijn voor het succesvol functioneren in en behouden van een deel- of voltijdse baan.

 • Motoriek (alleen voor 0-4 jaar) - Fijn- en grofmotorische vaardigheden die nodig zijn om bepaalde voorwerpen te kunnen gebruiken en om zich te kunnen voortbewegen.

Voor elke leeftijdscategorie is zowel een Nederlands als een Vlaams startpakket beschikbaar. Ieder startpakket bevat twee informantenversies, bijbehorende scoreformulieren en een interventieplanner voor het leeftijdsbereik van het betreffende startpakket. Tevens bevatten alle startpakketten twee handleidingen. Het Nederlandse startpakket bevat de handleiding Instructies en verantwoording en een handleiding met Nederlandse normen en aanvullende analyses. Het Vlaamse startpakket bevat de handleiding Instructies en verantwoording en een handleiding met Vlaamse normen en aanvullende analyses. Met de handleidingen zijn alle verschillende versies van de ABAS-3 vragenlijsten af te nemen, te scoren en te interpreteren.

Tevens zijn alle verschillende versies van de vragenlijsten met bijbehorende scoreformulieren los te bestellen. Voor vragenlijsten van de leerkrachtversie 2-4 jaar, ouderversie 5-17 jaar en beide volwassenenversies zijn tevens Vlaamse versies beschikbaar waarin de formulering van enkele items is aangepast aan het Vlaamse taalgebied.

Om extra ondersteuning te bieden zijn er voor elke informantenversie interventieplanners beschikbaar. In deze interventieplanners worden voor elk item van de ABAS-3 suggesties gedaan voor eenvoudige activiteiten en taken, die bedoeld zijn om mensen te helpen om hun functioneren thuis, op school, op het werk of in de maatschappij te verbeteren.

Lees hier een interview met een van de auteurs: Ilse Noens.
Bekijk hier de webpagina van de KU Leuven over de ABAS-3.

Afname, scoring en rapportage

Het invullen van de ABAS-3 duurt circa 30 minuten per vragenlijst. Scoren en interpreteren van de papieren versie duurt circa 15 minuten. Het scoreformulier levert een overzicht op van de vaardigheidsgebieden, domeinen en het totaal. Eveneens kunnen er op het scoreformulier aanvullende analyses gedaan worden zoals een vergelijking tussen de domeinen, het bekijken van de spreiding van de vaardigheidsgebieden en een sterkte- en zwakteanalyse van de vaardigheidsgebieden. Bij 'Downloads' is een stroomdiagram beschikbaar, dat ondersteuning biedt bij het uitvoeren van deze aanvullende analyses.


Kwalificatieniveau: niveau B

Normen

De ABAS-3 is zowel in Nederland als in Vlaanderen genormeerd voor jonge kinderen (Nederland 2-4, Vlaanderen 0-4 jaar), kinderen en jongeren (5-17 jaar) en volwassenen (18-80 jaar). Het normeringsonderzoek vond plaats in de periode 2018 - 2020. Het resultaat is een representatieve steekproef voor zowel de Nederlandse als de Vlaamse populatie, waarbij gekeken is naar leeftijd, sekse, regio in het land, opleidingsniveau ouders, en migratie-achtergrond. Een uitgebreide beschrijving van de normeringsgegevens en het onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit van de ABAS-3 vindt u in de handleiding.

Jaar van uitgave

2020

Bekijk ook eens

ADAPT

ADAPT vragenlijst voor adaptief gedrag

door Femke Jonker, Henk Nijman

De ADAPT is een korte observatievragenlijst om adaptieve vaardigheden van volwassenen in kaart te brengen. De ADAPT meet vaardigheden die belangrijk zijn voor het (onafhankelijk) functioneren in onze maatschappij, zoals vaardigheden op het gebied van persoonlijke hygiëne, sociale contacten of het omgaan met geld en post.

Leverbaar als:
Bekijken
Vineland-S

Vineland screener 0-6 jaar

door Evert Scholte, Gijs van Duijn, Yvette Dijkxhoorn, Ilse Noens, Ina van Berckelaer-Onnes

Deze gedragsvragenlijst is ontwikkeld om in korte tijd een indicatie te krijgen van het adaptieve ontwikkelingsniveau van zeer jonge kinderen (0-6 jaar) en van mensen met een verstandelijke beperking met een hogere kalenderleeftijd maar overeenkomstige ontwikkelingsleeftijd.

Leverbaar als:
Bekijken
Ref-ID:59435   P-ID:58373

Artikel Hinzugefügt