Herstelgerichte cognitieve therapie voor ernstige psychische problemen

Herstelgerichte cognitieve therapie voor ernstige psychische problemen

door Aaron T. Beck, Paul Grant, Ellen Inverso, Aaron P. Brinen, Dimitri Perivoliotis

Downloads

Boek
Boek
Herstelgerichte cognitieve therapie voor ernstige psychische problemen
ISBN: 9789492297457
2021, 352 Pagina's
€ 32,11
Exclusief BTW
bladwijzer
Herstelgerichte cognitieve therapie voor ernstige psychische problemen

Beschrijving

Bekijk hier enkele voorbeeldpagina's uit dit boek.

Mensen met ernstige psychische problemen kunnen op verschillende manieren vastgelopen zijn. Ze hebben moeite met hun motivatie, met verbinden en communiceren met anderen, horen verontrustende stemmen of hebben andere vormen van hallucinaties en wanen, vertonen agressief of verward gedrag, doen aan zelfbeschadiging of ervaren andere uitdagingen. Hierdoor kunnen zij in een zogenaamde ‘patiënt’-modus belanden en zichzelf als zwak, incompetent en hulpeloos gaan zien.

Herstelgerichte cognitieve therapie (CT-R) is gericht op het stimuleren van een ‘adaptieve’ modus, het ontwikkelen van zinvolle ambities en het ontplooien van persoonlijk betekenisvolle activiteiten.

CT-R is een innovatieve, nieuwe aanpak en is gebaseerd op het cognitieve model van Aaron Beck en aangevuld met bewezen effectieve elementen uit andere, herstelgerichte therapieën. Het biedt bewezen effectieve strategieën om empowerment, herstel en veerkracht van mensen met ernstige psychische problemen te bevorderen. Door te focussen op de persoonlijke visie van het individu, kunnen ook mensen met complexe problematiek positieve stappen zetten om het leven te leiden dat zij willen leven.

Herstelgerichte cognitieve therapie bij ernstige psychische problemen is een zeer praktisch boek met veel levendige casussen en voorbeelddialogen. In deel I wordt het CT-R-model beschreven en uitgelegd hoe het werkt. Voortbouwend op deze basisinzichten komen in deel II strategieën en interventies aan bod om mensen te helpen anders om te gaan met de problemen waardoor zij in het verleden vastliepen. In deel III wordt dieper ingegaan op specifieke settings en toepassingen: individuele therapie, therapeutisch milieu, groepstherapie en families.

‘Samen met zijn getalenteerde team is Beck een zeer moeilijke nieuwe uitdaging aangegaan én heeft deze volbracht: een speciale versie van CGT ontwikkelen voor mensen die aan de meest ernstige psychiatrische stoornissen lijden. Dit boek presenteert CT-R, een briljante hybride vorm van standaard CBT aangevuld met technieken uit de herstelbeweging.’
Allen Frances emeritus hoogleraar psychiatrie aan Duke University.

Aaron T. Beck is de grondlegger van de cognitieve therapie, emeritus hoogleraar Psychiatrie aan de Universiteit van Pennsylvania en emeritus president van het Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy. Dr. Beck is auteur en redacteur van talloze boeken voor professionals en het algemene publiek.

Paul Grant is Director of Research, Innovation, and Practice aan het Beck Institute Center for Recovery-Oriented Cognitive Therapy. Met Aaron T. Beck stond hij aan de wieg van herstelgerichte cognitieve therapie (recovery-oriented cognitive therapy, CT-R) en verrichtte hij fundamenteel onderzoek om die te valideren. Dr. Grant ontwikkelde CT-R-benaderingen voor groepen, gezinnen en gemeenschappen, en leidt grote projecten voor de landelijke en internationale implementatie van CT-R.

Ellen Inverso is Director of Clinical Training and Implementation aan het Beck Institute Center for Recovery-Oriented Cognitive Therapy. Zij droeg bij aan de ontwikkeling van CT-R en heeft CT-R-programma’s gemaakt voor het transformeren van psychiatrische instellingen, programmatische instellingen, scholen en wijkteams, met een speciale focus op adolescenten en jongvolwassenen, personen die zichzelf ernstig beschadigen, personen die na een langdurige opname overwegen terug te keren in de maatschappij, en gezinnen.

Aaron P. Brinen is universitair docent Klinische Psychiatrie en Gedragswetenschappen aan het Vanderbilt University Medical Center, waar hij training geeft in CT-R, personen met psychoses helpt en onderzoek doet.

Dimitri Perivoliotis is psycholoog aan het VA San Diego Healthcare System en klinisch universitair docent aan het Department of Psychiatry van de Universiteit van Californië in San Diego (UCSD). Bij de VA is hij coördinator van het Center of Recovery Education.

Bekijk ook eens

GIT-PD in de praktijk

Guidline-informed treatment for personality disorders door Helga Aalders, Marjolijn Hengstmengel

Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben vaak dusdanige moeite met het dagelijks functioneren dat er forse problemen ontstaan op het gebied van veiligheid, gezondheid, relaties en sociaal maatschappelijke particitpatie. Het is dus van groot belang dat mensen met een persoonlijkheidsstoornis een adequate behandeling krijgen.

Leverbaar als:
Bekijken

ACT in de praktijk: herziene en uitgebreide editie

Een heldere en toegankelijke introductie op Acceptatie en commitmenttherapie door Russ Harris

ACT in de praktijk is een uiterst toegankelijke introductie op deze indrukwekkende therapievorm. In een onderhoudende stijl en met zo min mogelijk jargon legt Russ Harris de onderliggende processen uit en beschrijft hij de belangrijkste behandelstrategieën en -technieken.

Leverbaar als:
Bekijken
Ref-ID:5729145_M   P-ID:5729145_M

Artikel Hinzugefügt