Mini-SCL handleiding
  • Om dit artikel te bestellen dient u voldoende gekwalificeerd te zijn. Tijdens het plaatsen van de bestelling kunt u uw kwalificatieniveau vastleggen.
Mini-SCL

Mini-SCL Screeningsvragenlijst over psychische en lichamelijke klachten

door Gabriele Helga Franke

Downloads

Pen-en-papier
Digitaal

Om digitaal te testen hebt u een account nodig voor HTS 5. Meer informatie vindt u bij Digitaal testen.

Pen-en-papier
Mini-SCL handleiding
productnummer: 5707102
€ 78,00
Exclusief BTW
bladwijzer
Mini-SCL vragenlijsten (50 stuks)
productnummer: 5707103
€ 78,00
Exclusief BTW
bladwijzer
Digitaal

Om digitaal te testen hebt u een account nodig voor HTS 5. Meer informatie vindt u bij Digitaal testen.

Mini-SCL digitaal startpakket (handleiding in HTS + 50 afnames)
productnummer: 5707104
€ 156,00
Exclusief BTW
bladwijzer
Mini-SCL digitaal per 50 stuks HTS
productnummer: HNL66250
€ 78,00
Exclusief BTW
bladwijzer
Mini-SCL handleiding

Doel en doelgroep

De Mini-SCL is een screeningsvragenlijst waarmee veel voorkomende klachten op een snelle en betrouwbare manier in kaart kunnen worden gebracht. Het doel van het instrument is om psychische en lichamelijke symptomen vroegtijdig te signaleren. De vragenlijst kan worden afgenomen bij volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar.

De Mini-SCL kan worden ingezet in de volgende toepassingsgebieden:

  • Eerstelijns psychologische zorg (psychologen)
  • Bedrijfsgezondheidszorg (bedrijfsartsen en arbodiensten)
  • Huisartsenpraktijken (praktijkondersteuners, POH-GGZ)
  • Onderwijs (zorgcoördinatoren en leerlingbegeleiders)

Beschrijving

De Mini-SCL is de verkorte versie van de SCL-90-S, een van de meest gebruikte instrumenten inde Nederlandse klinische praktijk. De invuller van de vragenlijst geeft bij elk item aan in welke mate hij of zij in de afgelopen zeven dagen last van heeft gehad van de beschreven klacht. De resultaten worden in kaart gebracht aan de hand van de schalen Angst, Depressie, en Somatisatie, die samengevat worden in een totaalscore.

SchalenMeetpretentie
AngstSymptomen van angst zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak (diffuse angst) en angstgevoelens in afgesloten plekken of in open ruimtes (fobische angst).
DepressieSomberheid en neerslachtigheid, verminder plezier of verlies van interesse, en gevoelens van schuld, waardeloosheid en hopeloosheid.
SomatisatieLichamelijke spanningsklachten, die een signaalfunctie vormen voor een overmaat aan (langdurige) stress.

Aan de hand van de resultaten kan worden ingeschat hoe ernstig de klachten zijn waar iemand last van heeft. Verhoogde of (sub)klinische scores zijn hierbij een indicatie dat doorverwijzing naar een psycholoog voor verder onderzoek nodig is.

Afname, scoring en rapportage

De Mini-SCL bestaat in totaal uit 18 items. Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal 5 minuten. Door de achterkant van de vragenlijst los te scheuren kunnen de schaalscores eenvoudig berekend worden op het scoringsgedeelte. Op het scoreformulier staan tabellen waarin voor elke schaal kan worden opgezocht of sprake is van een normale, verhoogde of (sub)klinische score.

Overweegt u om de Mini-SCL digitaal in te zetten? Dan kunnen we u eenmalig een digitale proefafname ter inzage aanbieden. Vul hiervoor het aanvraagformulier proefafname in, en ontvang binnen een week een link om de test online in te vullen.


Kwalificatieniveau: niveau A.

Normen

Er zijn representatieve Nederlandse populatienormen beschikbaar, gebaseerd op gegevens die verzameld zijn in 2019. De resultaten op de Mini-SCL worden vergeleken met vier verschillende leeftijdsgroepen: 12-17 jaar, 18-34 jaar, 35-49 jaar, 50-70 jaar. Een uitgebreide beschrijving van de normeringsgegevens en het onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit van de Mini-SCL vindt u in de handleiding.

Jaar van uitgave

2021

Bekijk ook eens

SCL-90-S Multidimensionale vragenlijst over psychische en lichamelijke klachten

door Gabriele Helga Franke

De SCL-90-S is een van de meest gebruikte instrumenten voor het meten van lichamelijke en psychische klachten. Het doel van deze klachtenlijst is om op een gestructureerde, betrouwbare en efficiënte manier in kaart te brengen welke symptomen aanwezig zijn.

Leverbaar als:
Bekijken
SASKO

SASKO Vragenlijst voor sociale angst en sociale tekortkomingen bij volwassenen

De SASKO is een zelfrapportagelijst waarmee snel in kaart kan worden gebracht of er sprake is van sociale angst of tekortkomingen in sociale vaardigheden bij volwassenen

Leverbaar als:
Bekijken
Ref-ID:61949   P-ID:45921

Artikel Hinzugefügt