NEO-PI-3 startpakket (handleiding, 5 testboekjes, 50 antwoord- en 50 profielformulieren, 25 stijlgrafieken)
 • Om dit artikel te bestellen dient u voldoende gekwalificeerd te zijn. Tijdens het plaatsen van de bestelling kunt u uw kwalificatieniveau vastleggen.
NEO-PI-3 en NEO-FFI-3
Pen-en-papier
Digitaal

Om digitaal te testen hebt u een account nodig voor HTS 5. Meer informatie vindt u bij Digitaal testen.

Pen-en-papier
25 NEO-PI-3 en NEO-FFI stijlgrafieken
productnummer: 5700123
€ 98,00
Exclusief BTW
bladwijzer
NEO-PI-3 startpakket (handleiding, 5 testboekjes, 50 antwoord- en 50 profielformulieren, 25 stijlgrafieken)
NEO-PI-3 startpakket (handleiding, 5 testboekjes, 50 antwoord- en 50 profielformulieren, 25 stijlgrafieken)
productnummer: 5700161
€ 846,00
Exclusief BTW
bladwijzer
NEO-FFI-3 startpakket (Handleiding, 5 testboekjes, 50 antwoordformulieren, 25 stijlgrafieken)
productnummer: 5700162
€ 630,00
Exclusief BTW
bladwijzer
NEO-PI-3 en NEO-FFI-3 handleiding
productnummer: 5700163
€ 105,00
Exclusief BTW
bladwijzer
50 NEO-PI-3 antwoordformulieren (zelfscorend)
productnummer: 5700164
€ 430,00
Exclusief BTW
bladwijzer
50 NEO-PI-3 profielformulieren
productnummer: 5700165
€ 96,00
Exclusief BTW
bladwijzer
5 NEO-PI-3 vragenboekjes
productnummer: 5700167
€ 117,00
Exclusief BTW
bladwijzer
50 NEO-FFI-3 antwoordformulieren (zelfscorend)
productnummer: 5700168
€ 340,00
Exclusief BTW
bladwijzer
5 NEO-FFI-3 vragenboekjes
productnummer: 5700169
€ 87,00
Exclusief BTW
bladwijzer
Digitaal

Om digitaal te testen hebt u een account nodig voor HTS 5. Meer informatie vindt u bij Digitaal testen.

NEO-PI-3 digitaal startpakket (handleiding in HTS, 10 afnames + basisrapport in HTS, gratis 10 rapporten Persoonlijkheidsbeeld)
NEO-PI-3 digitaal startpakket (handleiding in HTS, 10 afnames + basisrapport in HTS, gratis 10 rapporten Persoonlijkheidsbeeld)
productnummer: 5700170
€ 240,00
Exclusief BTW
bladwijzer
NEO-PI-3, 10 afnames in HTS
productnummer: HNL18751
€ 135,00
Exclusief BTW
bladwijzer
NEO-PI-3, 10 klinische rapporten in HTS
productnummer: HNL18792
€ 65,00
Exclusief BTW
bladwijzer
NEO-PI-3, 10 kandidatenrapporten in HTS
productnummer: HNL18793
€ 65,00
Exclusief BTW
bladwijzer
NEO-PI-3, 10 leiderschapsrapporten in HTS
productnummer: HNL18794
€ 235,00
Exclusief BTW
bladwijzer
NEO-PI-3, 10 psychologenrapporten HTS
productnummer: HNL18795
€ 65,00
Exclusief BTW
bladwijzer
NEO-PI-3, 10 rapporten persoonlijkheidsbeeld in HTS
productnummer: HNL18797
€ 30,00
Exclusief BTW
bladwijzer
NEO-FFI-3, 10 afnames in HTS
productnummer: HNL18850
€ 90,00
Exclusief BTW
bladwijzer
NEO-PI-3 startpakket (handleiding, 5 testboekjes, 50 antwoord- en 50 profielformulieren, 25 stijlgrafieken)

Doel en doelgroep

De NEO-PI-3 en NEO-FFI-3 zijn beide wetenschappelijk onderbouwde Big Five persoonlijkheidsvragenlijsten. De vragenlijsten worden gebruikt om uitspraken over de individuele persoonlijkheid te kunnen doen. Dit gebeurt meestal om informatie over persoonlijkheidsaspecten mee te laten wegen bij beslissingen aangaande de persoon, bijvoorbeeld bij behandeling van patiënten, selectie voor arbeidsplaatsen of bij de bepaling van geschiktheid voor individuele ontwikkelingsprogramma's. De vragenlijsten kunnen ingezet worden bij adolescenten vanaf 16 jaar tot volwassenen van 70 jaar.

Andere talen

De NEO-PI-3 is bij Hogrefe ook verkrijgbaar in het Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Italiaans, Noors, Tsjechisch en Zweeds.

Beschrijving

De NEO-vragenlijsten zijn in meer dan vijfentwintig talen beschikbaar. Daarmee is de NEO één van de meest onderzochte en gebruikte instrumenten ter wereld. Dit succes is te danken aan de populariteit van het Big Five-model voor de beschrijving van de persoonlijkheid, maar zeker ook aan de zeer goede psychometrische kwaliteit van de NEO en het grote gebruiksgemak.

De NEO bestaat uit zelfrapportagelijsten waarop de invuller aangeeft in hoeverre hij/zij het eens is met stellingen over zichzelf, zoals ‘Ik houd mijn spullen netjes en schoon’. De NEO-FFI-3 is de verkorte variant van de NEO-PI-3.

De NEO-PI-3 en NEO-FFI-3 zijn bewerkingen van de vragenlijsten van Costa & McCrae en meten de vijf belangrijkste domeinen van persoonlijkheid:

 • Neuroticisme
 • Extraversie
 • Openheid
 • Altruïsme
 • Consciëntieusheid

Voor elk van de vijf domeinen worden bij de NEO-PI-3 zes facetten onderscheiden, waardoor een uitgebreid beeld van de persoonlijkheid ontstaat.

Afname, scoring en rapportage

De NEO-PI-3 bestaat uit 240 vragen, de NEO-FFI-3 uit 60 vragen. Het invullen van de volledige vragenlijst duurt circa 45 minuten, en en het invullen van de verkorte vragenlijst duurt circa 10 minuten. De testnemer beoordeelt zichzelf. Handscoring duurt circa tien minuten voor de NEO-PI-3 en vijf minuten voor de NEO-FFI-3.
Bij papieren afnames kunnen voor de NEO-PI-3 de resultaten ter interpretatie worden ingevuld op het profielformulier. De combinaties van scores op de vijf domeinen kunnen voor beide versies worden ingetekend in het boekje met stijlgrafieken. Deze grafieken geven inzicht in de manier waarop verschillende combinaties het handelen van mensen beïnvloeden.

U kunt ook kiezen voor digitale afname met HTS. De scoring gaat dan automatisch en levert een kant-en-klaar rapport op.
Voor de NEO-PI-3 zijn er naast de basisrapportage verschillende aanvullende rapporten te bestellen:

  Algemene rapporten

 • Basisrapport: bevat de behaalde scores op alle domeinen en facetten, met een korte interpretatie per onderdeel. Dit rapport ontvangt u standaard bij elke afname.
 • Persoonlijkheidsbeeld: dit korte rapport geeft een beschrijving in de jij-vorm van de behaalde score op de vijf domeinen van persoonlijkheid.

 • Rapporten voor HR assessments

 • Psychologenrapport: bevat alle scores op de domeinen en facetten van persoonlijkheid, inclusief een op de werksituatie gerichte interpretatie en uitgebreide stijlgrafieken (combinaties van domeinen) voor verdere analyse.
 • Leiderschapsrapport: vertaalt de behaalde scores naar het Primary Colours® Leiderschapsmodel. Dit rapport geeft inzicht in hoe iemands persoonlijkheid helpt of hindert bij het ontwikkelen van leiderschapscompetenties.
 • Kandidatenrapport: biedt een overzicht van het werkgerelateerde persoonlijkheidsprofiel op 4 gebieden: Probleemoplossing en besluitvorming, Plannen, organiseren en uitvoeren, Stijl van omgaan met anderen, Persoonlijke stijl. Gesteld in de u-vorm, dus geschikt om mee te geven aan de kandidaat.

 • Rapporten voor klinisch gebruik

 • Klinische rapport: bevat de scores op alle domeinen en facetten inclusief interpretatieteksten en stijlgrafieken voor analyse van combinaties van domeinen en hun invloed op de persoonlijke stijl. Ook bevat het klinisch rapport een checklist voor verhoogde risico’s, die aanknopingspunten biedt om problemen nader te bespreken.
 • Overweegt u om de NEO-PI-3 digitaal in te zetten? Dan kunnen we u eenmalig een digitale proefafname ter inzage aanbieden. Vul hiervoor het aanvraagformulier proefafname in, en ontvang binnen een week een link om de test online in te vullen.


  Kwalificatieniveau: niveau B

  Normen

  De NEO-3 beschikt over de volgende, actuele normgegevens:

  • bevolkingsnormen (16-70 jaar) naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau (NEO-PI-3)
  • bevolkingsnormen naar geslacht en leeftijd (NEO-FFI-3)
  • selectienormen naar geslacht (NEO-PI-3)

  De selectienormen uit 2017 zijn gebaseerd op 1720 complete resultaten verzameld tijdens selectietrajecten voor uiteenlopende vacatures in vrijwel alle sectoren in Nederland en België. De resultaten zijn geanalyseerd door prof. dr. Filip de Fruyt. Er is een aanvulling bij de handleiding van de NEO-PI-3 beschikbaar. Mail hiervoor naar administratie@hogrefe.nl.

  Jaar van uitgave

  2014

Bekijk ook eens

BIP

BIP Werkgerelateerde persoonlijkheidsvragenlijst

door Wibke Landerer, Ingeborg Molster

De BIP is een werkgerelateerde persoonlijkheidsvragenlijst die zich richt op eigenschappen die relevant zijn voor het functioneren in een werkomgeving. Met de BIP brengt u de persoonlijkheid in beeld zoals die naar voren komt in een arbeidscontext.

Leverbaar als:
Bekijken
TOP

TOP Werkgerelateerde persoonlijkheidsvragenlijst over de ‘dark triad’

door Dominik Schwarzinger, Heinz Schuler

De TOP is een werkgerelateerde persoonlijkheidsvragenlijst waarmee eigenschappen in kaart worden gebracht die een potentieel risico vormen voor het functioneren in een organisatie.

Leverbaar als:
Bekijken
Ref-ID:52716   P-ID:52715

Artikel Hinzugefügt