CFT 20-R startpakket (handleiding, opgavenboekjes, antwoordformulieren, instructiekaart)
  • Om dit artikel te bestellen dient u voldoende gekwalificeerd te zijn. Tijdens het plaatsen van de bestelling kunt u uw kwalificatieniveau vastleggen.
CFT 20-R

CFT 20-R Cattell’s Fluid Intelligence Test, Scale 2

door Raymond B. Cattell, Rudolf H. Weiß

Downloads

Voorbeeldrapporten
Pen-en-papier
Pen-en-papier
CFT 20-R startpakket (handleiding, opgavenboekjes, antwoordformulieren, instructiekaart)
productnummer: 5702201
€ 292,00
Exclusief BTW
bladwijzer
CFT 20-R handleiding
productnummer: 5702202
€ 70,00
Exclusief BTW
bladwijzer
5 CFT 20-R Opgavenboekjes
productnummer: 5702203
€ 50,00
Exclusief BTW
bladwijzer
50 CFT 20-R Antwoordbladen + 50 digitale scoringen
productnummer: 5702204
€ 165,00
Exclusief BTW
bladwijzer
CFT 20-R Instructiekaart
productnummer: 5702205
€ 7,00
Exclusief BTW
bladwijzer
CFT 20-R startpakket (handleiding, opgavenboekjes, antwoordformulieren, instructiekaart)

Doel en doelgroep

De CFT 20-R is een intelligentietest waarmee een algemene indicatie van intelligentie verkregen wordt, onafhankelijk van cultuur. De test is bedoeld voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar. De test kan zowel individueel als groepsgewijs ingezet worden. De CFT 20-R is geschikt om binnen het onderwijs klassikaal uit te voeren.

Andere talen

De CFT 20-R is ook beschikbaar in het Duits.

Beschrijving

De CFT 20-R bestaat uit twee delen met elk vier onderdelen. De vier onderdelen uit het eerste en tweede deel zijn parallel aan elkaar. Elk onderdeel bestaat uit opgaven die steeds moeilijker worden. Het kind moet oorzaak-gevolg-relaties ontdekken tussen abstracte figuren, logisch redeneren en ontdekte relaties toepassen binnen een nieuwe situatie. Voor het maken van de opgaven is geen kennis van de Nederlandse taal vereist.

Afname, scoring en rapportage

De afnameduur van de CFT 20-R is ongeveer 45 minuten. De test wordt op papier afgenomen. Elk onderdeel van de test wordt uitgelegd aan de hand van voorbeelden. De onderdelen hebben een tijdslimiet. Voor de scoring van de test heeft u een account voor het testsysteem van Hogrefe nodig. Het kind noteert deantwoorden op het antwoordblad. De antwoorden worden na de testafname door de testleider ingevoerd in hetHogrefe Testsystem. In dit systeem wordt de CFT-20-R automatisch gescoord en wordt een rapport aangemaakt.


Kwalificatieniveau: niveau B

Normen

Voor de CFT 20-R zijn Nederlandse normen beschikbaar. Het normonderzoek is uitgevoerd in de periode 2014 tot 2017. De normgroep bestaat uit 622 kinderen. Voor het maken van de normen is gebruik gemaakt van continue normering.

Jaar van uitgave

2017

Bekijk ook eens

IDS-2 Intelligentie- en ontwikkelingsschalen voor kinderen en jongeren

door Alexander Grob, Priska Hagmann-von Arx, Selma Ruiter, Marieke Timmerman, Linda Visser

De IDS-2 voorziet in een belangrijke behoefte om bij kinderen en jongeren niet alleen intelligentie te meten, maar ook andere belangrijke ontwikkelingsaspecten, zoals executief functioneren, concentratievermogen, motivatie, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling en mogelijke leerstoornissen.

Leverbaar als:
Bekijken
d2

d2 Aandachts- en concentratietest

door Rolf Brickenkamp, Paul Oosterveld

Een snelle en betrouwbare maat voor selectieve aandacht, snelheid van informatieverwerking en concentratievermogen, geschikt voor zowel kinderen als volwassenen. Dé standaard voor het meten van aandacht, waarbij in een reeks symbolen binnen korte tijd de juiste stimuli moeten worden weggestreept.

Leverbaar als:
Bekijken
Ref-ID:54154   P-ID:18133

Artikel Hinzugefügt