Intervisie met impACT

Intervisie met impACT

Effectiever van elkaar leren

door Annick Seys, Jacqueline A-Tjak

Downloads

Boek
Boek
Intervisie met impACT
ISBN: 9789492297235
2018, 96 Pagina's
€ 27,52
Exclusief BTW
bladwijzer
Intervisie met impACT

Beschrijving

Bekijk hier enkele voorbeeldpagina's uit dit boek.

Bekruipt u tijdens overlegmomenten met collega's - de zogenaamde intervisiemomenten - ook soms het gevoel dat u niet samen tot inzichten komt die u nodig hebt om echt vooruit te komen met uw cliënt? Frustreert het u soms dat collega's elk geval tot in detail uit de doeken doen en dat er zo veel kostbare tijd verloren gaat? Of wat te doen met collega's die zich verstoppen tijdens zulke gesprekken, of cynisch reageren? En hoe staat u zelf ten opzichte van uw cliënt? Zowel uw eigen gedrag als de manier waarop u zich als team gedraagt, bepalen hoe die intervisiemomenten verlopen.

Dit boek geeft heel concrete tips om te komen tot krachtige, leerzame en interessante overlegmomenten. Daardoor zal u niet alleen groeien als groep, het geeft u ook de kans te groeien in uw relatie met uw cliënten. Door een reeks verhelderende vragen en oefeningen zal u de diepere betekenis van het gedrag van uw cliënt, uw collega's en uzelf beter leren begrijpen.

Het eerste deel van dit boekt leert hoe u de intervisiemomenten rond lastige casuïstiek beter kunt benutten. In deel 2 kunt u uw vaardigheden uitbreden en verdiepen aan de hand van het Portlandmodel. Het derde deel, ten slotte, gaat in op ACT en FAP, de twee therapeutische benaderingen die de basis vormen van dit boek.

Annick Seys is oprichter van Allegre. Ze is ACT-opleider en -therapeut en internationaal opgeleid in dit model. Vanuit deze hoek werkt ze in de praktijk met stress, faalangst, burn-out, eetstoornissen, rouwverwerking, dwang ... Daarnaast maakt ze deel uit van de opleidingscommissie van de ACBS BeNe om de kwaliteit van de ACT-opleidingen die momenteel op de markt zijn, mee te beoordelen. Ze volgt de opleiding aan de universiteit van Washington om gecertificeerd FAP-trainer en - therapeut te worden.

Jacqueline A-Tjak is geregistreerd klinisch psycholoog-psychotherapeut en supervisor VGCt. Ze is in Nederland de enige ACT-trainer die door de internationale ACT-vereniging als zodanig erkend is en heeft een uitgebreide, internationale training gehad. Jacqueline doet momenteel promotieonderzoek naar de effectiviteit van ACT. Ze is voorzitter van de opleidingscommissie van de ACBS BeNe.

Bekijk ook eens

Positieve supervisie en intervisie

door Fredrike Bannink

Dit boek is geschreven voor alle supervisoren die samen met hun trainees op zoek willen gaan naar successen en competenties in plaats van tekortkomingen. Het is ook bedoeld voor iedereen die deze visie willen leren kennen en inzetten in het werken met eigen cliënten. ]]

Leverbaar als:
Bekijken

ACT in de praktijk: herziene en uitgebreide editie

Een heldere en toegankelijke introductie op Acceptatie en commitmenttherapie door Russ Harris

ACT in de praktijk is een uiterst toegankelijke introductie op deze indrukwekkende therapievorm. In een onderhoudende stijl en met zo min mogelijk jargon legt Russ Harris de onderliggende processen uit en beschrijft hij de belangrijkste behandelstrategieën en -technieken.

Leverbaar als:
Bekijken
Ref-ID:5729123_M   P-ID:5729123_M

Artikel Hinzugefügt