NEO-PI-3 startpakket (handleiding, 5 testboekjes, 50 antwoord- en 50 profielformulieren, 25 stijlgrafieken)
 • Om dit artikel te bestellen dient u voldoende gekwalificeerd te zijn. Tijdens het plaatsen van de bestelling kunt u uw kwalificatieniveau vastleggen..
NEO-PI-3 en NEO-FFI-3
Pen-en-papier
Digitaal

Om digitaal te testen hebt u een account nodig voor HTS 5. Meer informatie vindt u bij Digitaal testen.

Pen-en-papier
25 NEO-PI-3 en NEO-FFI stijlgrafieken
productnummer: 5700123
€ 93,00
Exclusief BTW
bladwijzer
NEO-PI-3 startpakket (handleiding, 5 testboekjes, 50 antwoord- en 50 profielformulieren, 25 stijlgrafieken)
NEO-PI-3 startpakket (handleiding, 5 testboekjes, 50 antwoord- en 50 profielformulieren, 25 stijlgrafieken)
productnummer: 5700161
€ 810,00
Exclusief BTW
bladwijzer
NEO-FFI-3 startpakket (Handleiding, 5 testboekjes, 50 antwoordformulieren, 25 stijlgrafieken)
productnummer: 5700162
€ 604,00
Exclusief BTW
bladwijzer
NEO-PI-3 en NEO-FFI-3 handleiding
productnummer: 5700163
€ 102,00
Exclusief BTW
bladwijzer
50 NEO-PI-3 antwoordformulieren (zelfscorend)
productnummer: 5700164
€ 410,00
Exclusief BTW
bladwijzer
50 NEO-PI-3 profielformulieren
productnummer: 5700165
€ 92,00
Exclusief BTW
bladwijzer
5 NEO-PI-3 vragenboekjes
productnummer: 5700167
€ 113,00
Exclusief BTW
bladwijzer
50 NEO-FFI-3 antwoordformulieren (zelfscorend)
productnummer: 5700168
€ 325,00
Exclusief BTW
bladwijzer
5 NEO-FFI-3 vragenboekjes
productnummer: 5700169
€ 84,00
Exclusief BTW
bladwijzer
Digitaal

Om digitaal te testen hebt u een account nodig voor HTS 5. Meer informatie vindt u bij Digitaal testen.

NEO-PI-3, 10 afnames in HTS 5
productnummer: HNL18751
€ 127,50
Exclusief BTW
bladwijzer
NEO-PI-3, 10 klinische rapporten in HTS 5
productnummer: HNL18792
€ 62,50
Exclusief BTW
bladwijzer
NEO-PI-3, 10 kandidatenrapporten in HTS 5
productnummer: HNL18793
€ 62,50
Exclusief BTW
bladwijzer
NEO-PI-3, 10 leiderschapsrapporten in HTS 5
productnummer: HNL18794
€ 225,00
Exclusief BTW
bladwijzer
NEO-PI-3, 10 psychologenrapporten HTS 5
productnummer: HNL18795
€ 62,50
Exclusief BTW
bladwijzer
NEO-PI-3, 10 rapporten persoonlijkheidsbeeld in HTS 5
productnummer: HNL18797
€ 27,50
Exclusief BTW
bladwijzer
NEO-FFI-3, 10 afnames in HTS 5
productnummer: HNL18850
€ 89,00
Exclusief BTW
bladwijzer
NEO-PI-3 startpakket (handleiding, 5 testboekjes, 50 antwoord- en 50 profielformulieren, 25 stijlgrafieken)

Doel en doelgroep

De NEO-PI-3 en NEO-FFI-3 zijn beide wetenschappelijk onderbouwde Big Five persoonlijkheidsvragenlijsten. De vragenlijsten worden gebruikt om uitspraken over de individuele persoonlijkheid te kunnen doen. Dit gebeurt meestal om informatie over persoonlijkheidsaspecten mee te laten wegen bij beslissingen aangaande de persoon, bijvoorbeeld bij behandeling van patiënten, selectie voor arbeidsplaatsen of bij de bepaling van geschiktheid voor individuele ontwikkelingsprogramma's. De vragenlijsten kunnen ingezet worden bij adolescenten vanaf 16 jaar tot volwassenen van 70 jaar.

Andere talen

De NEO-PI-3 is bij Hogrefe ook verkrijgbaar in het Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Italiaans, Noors, Tsjechisch en Zweeds.

Beschrijving

De NEO-vragenlijsten zijn in meer dan vijfentwintig talen beschikbaar. Daarmee is de NEO één van de meest onderzochte en gebruikte instrumenten ter wereld. Dit succes is te danken aan de populariteit van het Big Five-model voor de beschrijving van de persoonlijkheid, maar zeker ook aan de zeer goede psychometrische kwaliteit van de NEO en het grote gebruiksgemak.

De NEO bestaat uit zelfrapportagelijsten waarop de invuller aangeeft in hoeverre hij/zij het eens is met stellingen over zichzelf, zoals ‘Ik houd mijn spullen netjes en schoon’. De NEO-FFI-3 is de verkorte variant van de NEO-PI-3.

De NEO-PI-3 en NEO-FFI-3 zijn bewerkingen van de vragenlijsten van Costa & McCrae en meten de vijf belangrijkste domeinen van persoonlijkheid:

 • Neuroticisme
 • Extraversie
 • Openheid
 • Altruïsme
 • Consciëntieusheid

Voor elk van de vijf domeinen worden bij de NEO-PI-3 zes facetten onderscheiden, waardoor een uitgebreid beeld van de persoonlijkheid ontstaat.

Afname, scoring en rapportage

De NEO-PI-3 bestaat uit 240 vragen, de NEO-FFI-3 uit 60 vragen. Het invullen van de volledige vragenlijst duurt circa 45 minuten, en en het invullen van de verkorte vragenlijst duurt circa 10 minuten. De testnemer beoordeelt zichzelf. Handscoring duurt circa tien minuten voor de NEO-PI-3 en vijf minuten voor de NEO-FFI-3.
Bij papieren afnames kunnen voor de NEO-PI-3 de resultaten ter interpretatie worden ingevuld op het profielformulier. De combinaties van scores op de vijf domeinen kunnen voor beide versies worden ingetekend in het boekje met stijlgrafieken. Deze grafieken geven inzicht in de manier waarop verschillende combinaties het handelen van mensen beïnvloeden.

U kunt ook kiezen voor digitale afname met HTS 5. De scoring gaat dan automatisch en levert een kant-en-klaar rapport op.
Voor de NEO-PI-3 (HR) zijn er naast de basisrapportage verschillende aanvullende rapporten:

 • In het Klinische rapport vindt u de persoonlijkheidsscores en stijlgrafieken. Stijlgrafieken zijn grafische weergaven van combinaties van domeinen en hun invloed op de stijl van een persoon. Daarnaast bevat het klinisch rapport een unieke checklist voor verhoogde risico’s, die aanknopingspunten biedt om mogelijke problemen nader te bespreken.
 • In het Leiderschapsrapport wordt het resultaat vertaald naar het Primary Colours® Leiderschapsmodel. Het geeft inzicht in hoe iemands persoonlijkheid helpt of hindert bij het ontwikkelen van leiderschapscompetenties.
 • Het psychologenrapport met een op de werksituatie gerichte interpretatie, inclusief stijlgrafieken (combinaties van domeinscores).
 • Het kandidatenrapport biedt een overzicht van het werkgerelateerde persoonlijkheidsprofiel, opgedeeld in 4 werkgerelateerde gebieden, namelijk:
  - Probleemoplossing en besluitvorming
  - Plannen, organiseren en uitvoeren
  - Stijl van omgaan met anderen
  - Persoonlijke stijl
  Het rapport wordt afgesloten met te nemen vervolgstappen. Het kandidatenrapport is bij uitstek geschikt om mee te geven aan een kandidaat.
 • Het Persoonlijkheidsbeeld geeft een beknopte beschrijving van de score van de kandidaat ten opzichte van een relevante normgroep op de vijf domeinen van persoonlijkheid.

Overweegt u om de NEO-PI-3 of de NEO-FFI-3 aan te schaffen? Dan kunnen we u eenmalig een digitale proefafname ter inzage aanbieden. Stuur hiervoor een e-mail naar advies@hogrefe.nl en ontvang een link om de test online in te vullen.


Kwalificatieniveau: niveau B

Normen

De NEO-3 beschikt over de volgende, actuele normgegevens:

 • bevolkingsnormen (16-70 jaar) naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau (NEO-PI-3)
 • bevolkingsnormen naar geslacht en leeftijd (NEO-FFI-3)
 • selectienormen naar geslacht (NEO-PI-3)

De selectienormen uit 2017 zijn gebaseerd op 1720 complete resultaten verzameld tijdens selectietrajecten voor uiteenlopende vacatures in vrijwel alle sectoren in Nederland en België. De resultaten zijn geanalyseerd door prof. dr. Filip de Fruyt. Er is een aanvulling bij de handleiding van de NEO-PI-3 beschikbaar. Mail hiervoor naar administratie@hogrefe.nl.

Jaar van uitgave

2014

Ref-ID:52716 P-ID:52715

Artikel Hinzugefügt