Autismespectrum

Wetenschappelijk onderzoek, de klinische praktijk en ervaringsdeskundigen bieden constant nieuwe inzichten ten aanzien van de diagnostiek en behandeling van autismespectrumstoornissen (ASS). Hogrefe volgt deze ontwikkelingen op de voet en is uitgever van meerdere veelgebruikte diagnostische tests en boeken over ASS.

In de DSM-5 wordt de diagnose ASS gebaseerd op twee hoofddomeinen:

- Beperkingen in de sociale communicatie en interactie

- Beperkte, herhaalde patronen van gedrag

Er is een aantal opvallende ontwikkelingen ten opzichte van ASS:

- Dimensionele domeinen i.p.v. categorische domeinen

- Overkoepelende classificatie i.p.v. verschillende classificaties

Per domein wordt een niveau van ernst benoemd, waardoor de diagnose minder zwart-wit is dan in het verleden. De verschillende classificaties (autistische stoornis, stoornis van Asperger, pervasieve ontwikkelingsstoornis nao) zijn bovendien vervangen door de overkoepelende classificatie ‘ASS’.