Autismespectrum

Wetenschappelijk onderzoek, de klinische praktijk en ervaringsdeskundigen bieden constant nieuwe inzichten ten aanzien van de diagnostiek en behandeling van autismespectrumstoornissen (ASS).

Hogrefe is uitgever van meerdere veelgebruikte diagnostische tests en boeken over de behandeling, informatie en ondersteuning van ASS.

In de DSM-5 wordt de diagnose ASS gebaseerd op twee hoofddomeinen. Enerzijds beperkingen in de sociale interactie en communicatie en anderzijds stereotiepe patronen van gedrag. Deze twee domeinen hebben de volgende criteria:

  • Beperkingen in de sociale communicatie en interactie: sociaal-emotionele wederkerigheid, non-verbale communicatie, ontwikkelen en begrijpen van relaties
  • Beperkte, herhaalde patronen van gedrag: stereotiepe bewegingen of spraak, vasthouden aan routines of rituelen, beperkte, gefixeerde interesses, over- of ondergevoeligheid voor zintuiglijke prikkels

Er is een aantal opvallende ontwikkelingen binnen de DSM-5 ten opzichte van ASS:

  • Dimensionele domeinen i.p.v. categorische domeinen
  • Overkoepelende classificatie i.p.v. verschillende classificaties

Per domein wordt een niveau van ernst benoemd, waardoor de diagnose minder zwart-wit is dan in het verleden. De verschillende classificaties (autistische stoornis, stoornis van Asperger, pervasieve ontwikkelingsstoornis niet anderszins omschreven) zijn bovendien vervangen door de overkoepelende classificatie ‘ASS’.