Cognitieve capaciteiten

Intelligentie is een ingewikkeld begrip, waar talloze definities voor bestaan. Hogrefe biedt meerdere wetenschappelijk onderbouwde, gebruiksvriendelijke instrumenten aan die een oordeel geven over de intelligentie. Deze tests spelen een cruciale rol in het diagnostiek-proces en zijn breed inzetbaar.

Het op het moment meest gebruikte en complete intelligentie-model is het Cattell-Horn-Carroll (CHC)-model. In het CHC-model is intelligentie hiërarchisch opgebouwd met drie niveaus. Op het hoogste niveau vinden we de algemene intelligentiefactor (g), ook wel het totale IQ genoemd.

Het middelste niveau kent negen brede cognitieve domeinen. Hier vinden we bijvoorbeeld fluid intelligence (gf): nieuwe problemen kunnen oplossen, en cristallized intelligence (gc): de kennis die iemand al heeft opgedaan. 

Ook bijvoorbeeld het korte- en langetermijn geheugen, verwerkingssnelheid en de visuele en auditieve verwerking horen tot dit middelste niveau. Aan de basis van het model liggen specifieke vaardigheden zoals bijvoorbeeld verbaal redeneren.

Dit CHC-model laat zien dat intelligentie meervoudig is en dat weinig tests alle facetten van het model dekken. Om een goede indicatie te krijgen van iemands cognitieve capaciteiten is het daarom van belang om een test te kiezen die aansluit bij de vraagstelling. Hogrefe biedt een breed scala aan tests aan die gebaseerd zijn op het CHC-model, geschikt voor verschillende doelgroepen en vraagstellingen.