Depressie en trauma

Depressie is de meest voorkomende psychische aandoening en komt voor bij kinderen, jongeren en volwassenen. Op sociaal gebied, bij dagelijkse bezigheden en op andere belangrijke levensterreinen zorgt het voor veel belemmeringen. Bovendien kunnen depressieve klachten diverse oorzaken hebben, zoals een traumatische gebeurtenis. Het is van groot belang om de symptomen en mogelijke oorzaken van een depressie op tijd te herkennen.

In de DSM-5 worden depressieve-stemmingsstoornissen omschreven als een langdurige sombere stemming en een verminderde interesse en plezier in activiteiten die voorheen wel plezierig waren. Daarnaast is er vaak sprake van bijkomende klachten, zoals vermoeidheid, slapeloosheid en concentratieverlies.

Een goede en snelle signalering van depressieve symptomen kan ervoor zorgen dat mensen met een (ernstige) depressie snel gedetecteerd worden en de hulp kunnen krijgen die zij nodig hebben. 

Een traumatische gebeurtenis kan allerlei problemen tot gevolg hebben: angst, posttraumatische stress, dissociatie, cognitieve problemen, boosheid en agressie, een laag zelfvertrouwen en psychosomatische problemen. Als deze problemen niet worden behandeld, kunnen zij zeer ernstige vormen aannemen.

De instrumenten en boeken van Hogrefe helpen om problemen op het gebied van depressie en trauma te diagnosticeren en behandelen, en cliënten te ondersteunen.