Emotieregulatie

Zonder emoties zou het leven maar kleurloos zijn. Om goed te functioneren is het nodig om (negatieve) emoties te kunnen reguleren op een manier die leeftijdsadequaat is en past bij de context. Problemen met emotieregulatie spelen een cruciale rol bij veel psychische stoornissen. Daarom is het van groot belang dat individuen hun emoties kunnen herkennen, begrijpen en reguleren met behulp van effectieve strategieën.

Emotieregulatie bestaat uit externe en interne processen, die - zowel geautomatiseerd als bewust - verantwoordelijk zijn voor de intensiteit, handhaving, beoordeling, verandering en beëindiging van emotionele reacties. Zodoende vormt het een hulpmiddel om een balans te bereiken tussen omgevingseisen en emotiebeleving. Het is belangrijk om te kijken naar de mate waarin de strategieën een verbeterd psychisch, fysiek en sociaal welbevinden tot gevolg hebben, en dus functioneel zijn. 

Goede diagnostiek op dit gebied is niet altijd gemakkelijk: moeite met het reguleren van emoties kan allerlei oorzaken hebben en kan bijvoorbeeld optreden als symptoom van een psychische stoornis of voortkomen uit de persoonlijkheid van een individu. 

De instrumenten en boeken van Hogrefe helpen om problemen op het gebied van emotieregulatie te diagnosticeren en behandelen, en cliënten te ondersteunen.