Executieve functies

Executieve functies zijn de processen in de hersenen die nodig zijn voor doelgericht, effectief en sociaal aangepast gedrag. Voor kinderen en jongeren zijn executieve functies onmisbaar om schoolwerk te kunnen doen, te plannen en ingewikkelde sociale situaties te hanteren. Ook volwassenen hebben executieve functies nodig om hun agenda te beheren, kinderen op te voeden en te functioneren op het werk.

De ontwikkeling van executieve functies begint al op jonge leeftijd en duurt voort tot ver in de adolescentie. Naarmate kinderen ouder worden, kunnen zij zich steeds beter aanpassen aan de omgeving en leren daarbij ook hun emoties en gedrag te reguleren.

Voor de verschillende functies zijn uiteenlopende groeiprocessen gevonden die blijken samen te gaan met de ontwikkeling van andere cognitieve capaciteiten, zoals geheugen, taalvaardigheid en snelheid van informatieverwerking. Dit hangt weer samen met de ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel; een toename in de myelinisatie van axonen resulteert in een snellere informatieverwerking. De prefrontale cortex ontwikkelt zich relatief langzaam met een groeiproces van ongeveer 20 jaar. Pas op jongvolwassen leeftijd zijn de executieve functies volledig ontwikkeld. 

Executieve functies kunnen bij kinderen en volwassenen in kaart worden gebracht door middel van  prestatietaken, observaties of gedragsvragenlijsten. Omdat problemen met executieve functies vaak het duidelijkst naar voren komen bij dagelijkse situaties in de school- of thuisomgeving zijn ouders en leerkrachten belangrijke bronnen van informatie bij het vaststellen van problemen bij executieve functies.

Hogrefe Uitgevers heeft op het gebied van executieve functies een breed scala aan tests, vragenlijsten en boeken voor psychologen, psychiaters en psychotherapeuten die hun diagnoses willen onderbouwen en met de nieuwste en bewezen therapieën aan de slag willen.