MMSE-2 startpakket (handleiding, 25 korte, 25 standaard en 25 uitgebreide formulieren (blauw), scoringsmal, Amerikaanse normengids)
  • Om dit artikel te bestellen dient u voldoende gekwalificeerd te zijn. Tijdens het plaatsen van de bestelling kunt u uw kwalificatieniveau vastleggen..
MMSE-2

MMSE-2 Mini-mental state examination (tweede editie)

door Marshal Folstein, Susan E. Folstein, Travis White, Melissa A. Messer

Pen-en-papier
Pen-en-papier
MMSE-2 startpakket (handleiding, 25 korte, 25 standaard en 25 uitgebreide formulieren (blauw), scoringsmal, Amerikaanse normengids)
MMSE-2 startpakket (handleiding, 25 korte, 25 standaard en 25 uitgebreide formulieren (blauw), scoringsmal, Amerikaanse normengids)
productnummer: 5710901
€ 326,00
Exclusief BTW
bladwijzer
MMSE-2 afnamehandleiding
productnummer: 5710902
€ 55,00
Exclusief BTW
bladwijzer
25 MMSE-2 formulieren standaard (blauw)
productnummer: 5710903
€ 67,00
Exclusief BTW
bladwijzer
25 MMSE-2 formulieren standaard (rood)
productnummer: 5710904
€ 67,00
Exclusief BTW
bladwijzer
25 MMSE-2 formulieren kort (blauw)
productnummer: 5710905
€ 44,00
Exclusief BTW
bladwijzer
25 MMSE-2 formulieren kort (rood)
productnummer: 5710906
€ 44,00
Exclusief BTW
bladwijzer
25 MMSE-2 formulieren uitgebreid (blauw)
productnummer: 5710907
€ 85,00
Exclusief BTW
bladwijzer
25 MMSE-2 formulieren uitgebreid (rood)
productnummer: 5710908
€ 85,00
Exclusief BTW
bladwijzer
MMSE-2 scoringsmal verwerkingssnelheid (blauw en rood)
productnummer: 5710909
€ 30,00
Exclusief BTW
bladwijzer
MMSE-2 Amerikaanse normengids
productnummer: 5710910
€ 45,00
Exclusief BTW
bladwijzer
MMSE-2 startpakket (handleiding, 25 korte, 25 standaard en 25 uitgebreide formulieren (blauw), scoringsmal, Amerikaanse normengids)

Doel en doelgroep

De MMSE-2 is breed in te zetten als korte screening voor de aanwezigheid en ernst van cognitieve problemen. Daarnaast is het een geschikt instrument om het verloop van de stoornis over tijd te volgen. Geschikt voor volwassenen en ook specifiek voor ouderen.

Beschrijving

De MMSE-2 bestaat uit een korte lijst met gestandaardiseerde vragen. Deze vragen geven een beeld van het niveau van functioneren op cognitieve gebieden, als aandacht, geheugen, taalproductie en -begrip en werkgeheugen.

Deze geheel vernieuwde versie van de wereldwijd gebruikte MMSE combineert de eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van de oude versie met meer efficiëntie en hogere gevoeligheid voor milde cognitieve problematiek. In deze nieuwe versie is de afname verder gestandaardiseerd, wat zorgt voor beter vergelijkbare resultaten. Daarnaast zijn enkele van de vragen verbeterd.

Naast de standaardversie is er nu ook een nog kortere versie, voor zeer snelle afname. Ook is er een nieuwe, uitgebreide versie, die gevoeliger is voor lichte stoornissen, bijvoorbeeld als gevolg van normale veroudering of subcorticale dementie. Met de lange versie worden plafondeffecten voorkomen. Speciaal voor herhaalde afname zijn er twee parallelle varianten: blauw en rood. Dit vermindert de kans op leereffecten.

Voor alle drie de versies zijn er uitgebreide normen beschikbaar.

Afname, scoring en rapportage

De antwoorden van de testnemer worden op de vragenlijst genoteerd. Deze kunnen vervolgens worden opgeteld en vergeleken met de normgroepen.

Afname duurt vijf minuten voor de korte versie, 10-15 minuten voor de standaardversie en twintig minuten voor de uitgebreide versie. Scoren van de MMSE-2 duurt circa vijf minuten.

Kwalificatieniveau: niveau B

Normen

De normering is gebaseerd op nieuw, Amerikaans normeringsonderzoek onder 1.500 mensen (18-99 jaar). Daarnaast is er een aparte klinische normgroep verzameld bestaande uit patiënten met Alzheimer en subcorticale dementie. Ook zijn er cut-off scores bepaald. 

Er is ons tot op heden geen Nederlands normonderzoek met de MMSE-2 bekend. Voorlopig adviseren wij daarom de Amerikaanse normen te gebruiken en de resultaten voorzichtig te interpreteren.

Ref-ID:52727 P-ID:18768

Artikel Hinzugefügt