Onderwijs

Leren en onderwijzen gaan niet altijd vanzelf. Het tempo waarmee leerlingen nieuwe kennis en inzichten verwerven of nieuwe vaardigheden ontwikkelen verschilt van kind tot kind. Hogrefe biedt diverse ondersteunende instrumenten en boeken die ingezet kunnen worden in het onderwijs.

In veel gevallen is het belangrijk om vast te stellen wat de mogelijkheden van een kind precies zijn. Ontwikkelt het kind zich normaal? Of zijn er achterstanden? Op welke gebieden dan? En waar worden deze door veroorzaakt? Of zijn er zaken die het leren in de weg zitten? En hoe kunnen we het kind of de leerkracht dan het beste helpen?

Met de instrumenten van kunnen voor elke leeftijd antwoorden op deze vragen worden gezocht. Onze instrumenten geven onder andere inzicht in de cognitieve en psychosociale ontwikkeling van het kind en eventuele problemen die zich op deze gebieden voordoen. Ons gevarieerde aanbod aan screeningsinstrumenten biedt volop mogelijkheden om diverse gedragingen snel en doelgericht te onderzoeken in het onderwijs.