RBS startpakket (handleiding en 20 zelfscorende vragenlijsten, in box)
RBS

RBS Rekenbelevingsschaal

Rekenbelevingsschaal

door Jojanneke van der Beek, Sylke Toll, Hans van Luit

Downloads

Pen-en-papier
Pen-en-papier
RBS startpakket (handleiding en 20 zelfscorende vragenlijsten, in box)
productnummer: 5705801
€ 165,00
Exclusief BTW
bladwijzer
RBS handleiding
productnummer: 5705802
€ 85,00
Exclusief BTW
bladwijzer
20 RBS vragenlijsten
productnummer: 5705803
€ 80,00
Exclusief BTW
bladwijzer
RBS startpakket (handleiding en 20 zelfscorende vragenlijsten, in box)

Doel en doelgroep

Leren rekenen is onlosmakelijk verbonden met de rekenbeleving. Rekenbeleving impliceert drie samenhangende aspecten: gedragingen, gedachten en gevoelens, die leerlingen hebben of ervaren ten aanzien van rekenen in het algemeen en hun eigen rekenvaardigheid in het bijzonder. Aangezien een negatieve rekenbeleving een optimale rekenontwikkeling kan belemmeren, is het van belang dat er binnen de psychodiagnostiek van (ernstige) rekenproblemen of dyscalculie aandacht is leerlingen het rekenen beleven.

De RBS is ontwikkeld om binnen diagnostische trajecten in onderwijs en hulpverlening de rekenbeleving van kinderen in kaart te brengen. De uitkomsten kunnen als uitgangspunt dienen voor passende begeleidingsadviezen. Daarnaast kan de RBS ingezet worden als instrument om individuele handelingsplannen te evalueren.

Beschrijving

De RBS is een zelfrapportagevragenlijst waarmee drie aspecten van rekenbeleving in kaartkunnen worden gebracht: de copingstrategieën bij moeilijkheden tijdens het rekenen (het gedragsmatige aspect), het rekenzelfbeeld (het cognitieve of rationele aspect) en de mate van rekenangst (het affectieve of emotionele aspect).

De RBS bevat vier schalen, gebaseerd op de drie aspecten die een rol spelen bij hoe leerlingen het rekenen beleven:

  • Adaptieve coping
  • Maladaptieve coping
  • Rekenzelfbeeld
  • Rekenangst

Afname, scoring en rapportage

De RBS bestaat in totaal uit 66 stellingen. De leerling geeft op een vierpuntsschaal aan hoe vaak hij/zij iets denkt, voelt of doet als hij/zij problemen heeft met het uitrekenen van een som of in hoeverre hij/zij het eens is met de uitspraak. Het afnemen van de vragenlijst duurt ongeveer 10-15 minuten.

Door de achterkant van de vragenlijsten los te scheuren kan de score eenvoudig worden berekend op het scoreformulier.


Kwalificatieniveau: niveau B

Normen

Er zijn representatieve Nederlandse normen voor groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs en klas 1, 2 en 3 van het voortgezet onderwijs. In beide gevallen zijn er aparte normen beschikbaar voor jongens en meisjes.

Jaar van uitgave

2017

Bekijk ook eens

FEEL-KJ

FEEL-KJ Vragenlijst over emotieregulatie bij kinderen en jongeren

door Marie-Lotte van Beveren, Caroline Braet, Emiel Cracco, Lotte Theuwis, Alexander Grob, Carola Smolenski

De FEEL-KJ vragenlijst biedt inzicht in de emotieregulatie van kinderen en jongeren. Het instrument omvat 15 emotieregulatiestrategieën die worden onderverdeeld in adaptieve, maladaptieve en externe regulatiestrategieën.]]

Leverbaar als:
Bekijken
HiPIC

HIPIC Hiërarchische persoonlijkheidsvragenlijst voor Kinderen

door Ivan Mervielde, Filip De Fruyt

De HiPIC is een dimensionale vragenlijst in de traditie van het vijf-factorenmodel van de persoonlijkheid (Big Five). De vragenlijst is gebaseerd op internationaal onderzoek naar de structuur en onderliggende dimensies van vrije beschrijvingen van ouders over de persoonlijkheid van hun kinderen.]]

Leverbaar als:
Bekijken
Ref-ID:54174   P-ID:54173

Artikel Hinzugefügt