Ontwikkelingsniveau

Door leren en lichamelijke groei gaan kinderen telkens op een ander niveau functioneren. Het tempo waarin zij nieuwe kennis verwerven of nieuwe vaardigheden ontwikkelen, verschilt per kind. Het is vaak belangrijk om vast te stellen wat het ontwikkelingsniveau van een kind precies is. Ontwikkelt het kind zich normaal of zijn er achterstanden op bepaalde gebieden? Waar worden deze door veroorzaakt? Hoe kunnen we het kind het beste helpen?

Verschillende theorieën en benaderingen zijn de afgelopen jaren de revue gepasseerd in de ontwikkelingspsychologie. Tegenwoordig wordt de fysiologische ontwikkeling als basis gezien van de ontwikkeling van de overige ontwikkelingsaspecten (zoals het cognitieve, het sociale en het emotionele aspect). Deze aspecten hangen met elkaar samen en beïnvloeden elkaar.  De rol van de omgeving op de ontwikkeling wordt hierin volledig erkend.

Om een indicatie te krijgen van het ontwikkelingsniveau van een kind dient er te worden gekeken hoe een kind scoort op bepaalde gebieden ten opzichte van leeftijdsgenoten. Het is daarom belangrijk om scores te vergelijken met een relevante normgroep. 

Hogrefe biedt verschillende instrumenten aan die inzicht geven in onder andere het sociaal-emotionele ontwikkelingsniveau, het adaptieve ontwikkelingsniveau, de motorische ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling.