Pedagogiek

Ontwikkelen gaat niet altijd vanzelf. Het tempo waarmee kinderen nieuwe kennis en inzichten verwerven of nieuwe vaardigheden ontwikkelen verschilt van kind tot kind. Hogrefe biedt diverse ondersteunende instrumenten en boeken die ingezet kunnen worden ten behoeve van de ontwikkeling van het kind.

In veel gevallen is het belangrijk om vast te stellen wat de mogelijkheden van een kind precies zijn. Ontwikkelt het kind zich normaal? Of zijn er achterstanden? Op welke gebieden dan? En waar worden deze door veroorzaakt? Zitten er zaken in de weg, bijvoorbeeld thuis of op school? En hoe kunnen we het kind, de leerkracht en ouders dan het beste helpen?

Met de instrumenten van Hogrefe kunnen voor elke leeftijd antwoorden op deze vragen worden gezocht. Onze instrumenten geven onder andere inzicht in de cognitieve en psychosociale ontwikkeling van het kind en eventuele problemen die zich op deze gebieden voordoen. Ons gevarieerde aanbod aan instrumenten biedt volop mogelijkheden om diverse gedragingen snel en doelgericht te onderzoeken in het onderwijs of in de thuissituatie.